Prohlášení o přístupnosti

18. 10. 2018

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace Královéhradeckého kraje

Textová část portálu webové prezentace Královéhradeckého kraje je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny povinné a podmíněně povinné zásady přístupnosti podle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb.

Popis používaných nestandardních formátů dat

Ve webové prezentace Královéhradeckého kraje jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové formě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader
  • DOC,  DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče Word Viewer, Excel Viewer, PowerPoint.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
  • ZIP - komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.
  • FLV - Flash Video. Plugin pro internetové prohlížeče je volně ke stažení - Adobe Flash Player a další
  • WMV - Windows Media Video. Mezi software, který může tyto soubory přehrát patří např. volně stažitelné: Windows Media Player, Media Player Classic
  • FO, ZFO - 602XML Filler - je aplikace pro vyplňování inteligentních formulářů 602XML. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj.

Z důvodu zlepšení propagace cestovního ruchu v regionu a zvýšení povědomí potencionálních návštěvníků provozuje Královéhradecký kraj prezentační aplikaci "3D mapa kraje". Za účelem zpřístupnění geografických informací co nejširšímu okruhu uživatelů provozuje Královéhradecký kraj na webových stránkách mapový server, který poskytuje uživatelům mapové služby.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu gis@kr-kralovehradecky.cz