Výsledky Výzvy č. 4 - Prioritní osa 3

12. 10. 2012 Autor: Petra Hnátová

oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání


Projekty byly schváleny dne 4. 10. 2012 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.


Soubory ke stažení