Hejtman Královéhradeckého kraje

5. 9. 2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. - stručný životopis

 

Hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Zodpovědný za oblast integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zahraniční vztahy a oblast vědy, výzkumu a inovací

Kontakt:

Politická příslušnost: Česká strana sociálně demokratická

Rok narození: 1978

Povolání: Vysokoškolský pedagog, proděkan fakulty

Dosažené vzdělání:

 • Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, české a československé dějiny
 • PhDr. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, historie
 • Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, historie

Zaměstnání:

 • od 21. 3.2011 - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost a statutární zástupce děkanky
 • od 1. 10. 2007 - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav, akademický pracovník - odborný asistent
 • 1. 8. 2006 - 30. 9. 2007 - Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Historický ústav, vědecký pracovník
 • od 1. 1. 2003 - Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Kabinet dějin lékařství. Odborný pracovník.

Vybrané granty a zahraniční stáže:

 • Grant Grantové agentury České republiky, standardní projekt, Československý exil do skandinávských zemí po roce 1948, GA409/09/1203, řešen v letech 2009-2011 -
 • Norské království: The Research Council of Norway – badatelské stipendium na projekt Czechoslovak Exile to Norway after 1945. Projekt plněn od 1. května – 30. června 2008 na Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet, Institutt for arkeologi, konservering og historie.
 • Švédské království: Svenska institutet – badatelské stipendium na projekt The Czechoslovak Exile to Scandinavia after 1948. Projekt plněn od 1. září – 30. listopad 2005 na Lunds universitetet na Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier Lunds Universitet.

Publikační činnost:

Monografie

 • Československý exil ve Švédsku v letech 1945-1989, Bohumír Němec – VEDUTA Nakladatelství a vydavatelství – Univerzita Hradec Králové, 2011.
 • Švédsko, Libri, Praha 2010.

Odborné studie

 • Exil československých lékařů do Švédska po roce 1968, Časopis lékařů českých, č. 12/2012, s. 582-584.
 • Život Amelie Posse- Brázdové, její literární činnost a významní Čechoslováci ve Švédsku, Východočeské listy historické, 27, 2010.
 • Osud Herberta Felixe: Z Československa do švédského exilu, In: Východočeské listy historické, č. 26, 2009.
 • Dr. Robert Vlach – vydavatel československé exilové literatury, In: České, slovenské a československé dějiny II., Sborník z mezinárodní konference, Hradec Králové 2007.
 • Československo – dánské vztahy 1919-1926 a úloha Miroslava Plesinger – Božinova, In: Východočeské listy historické 21-22, 2004.

Přednášková činnost

 • Přednášková činnost v oblasti výzkumu, Česká republika, USA, Švédsko, Japonsko, Polsko, Belgie

Soubory ke stažení