Muzeum východních Čech nabídne veřejnosti zhlédnout sbírkové bohatství kraje

25. 9. 2020 Autor: Sylvie Velčovská

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo ve spolupráci s devatenácti muzei v kraji výstavu s názvem Poklady sbírek Královéhradeckého kraje. Veřejnost má tak možnost zhlédnout nejzajímavější exponáty ze sbírkového bohatství muzeí Královéhradeckého kraje. Výstava potrvá od 25. září do 21. února příštího roku v Muzeu východních Čech.

Smyslem výstavy je zprostředkovat veřejnosti to, že za zdmi muzeí se v depozitářích ukrývají opravdové poklady, jejichž uchovávání i ochrana mají smysl. „Každý z vystavených předmětů má svůj příběh. Někdy je to právě on, co z určité věci dělá poklad, i když není vyrobena zrovna ze zlata. Vždyť jedním z poslání muzeí je uchovávat právě onu historickou paměť, jež je v předmětech ukryta,“ řekl ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.

Výstava se zároveň koná ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně. Tato instituce vydala v roce 2018 publikaci se stejným názvem, jaký má výstava. Zastoupeny zde však budou i mnohé vzácné předměty, které v knize nenajdete. Výstavu doplní fotografie a texty přibližující historii jednotlivých muzeí.

Mezi četnými muzejními poklady jsou k vidění předměty, které například charakterizují sbírkové bohatství kraje. Jedná se například o exponáty vztahující se k osobnosti Boženy Němcové nebo Karla Čapka, ale také výtvory, které se staly pro náš kraj určitým pojmem - jako Třebechovický betlém, Hořické trubičky, královédvorské vánoční ozdoby a další.

Muzea, která zde vystavují své sbírky, reprezentují převážnou většinu veřejných muzeí na území Královéhradeckého kraje, přesto ani tento výběr nepostihuje všechny instituce regionu. Snahou výstavy je reflektovat alespoň zlomek z největších muzejních sbírek kraje a přiblížit jeho historii a bohaté kulturní dědictví. Přestože se jedná pouze o zlomek, mnohé, ze zde představených předmětů běžný návštěvník muzeí neuvidí, protože se ukrývají v depozitářích.

Výstava vznikla za podpory Královéhradeckého kraje.