Uzavírka Velký Třebešov ve dnech 6.10. - 9.10.2020

23. 10. 2020 Autor: Jana Šafářová

Z důvodu uzavírky bude objízdná trasa pro autobusy vedena okolo letiště.

Upozorňujeme cestující, že dotčené linky mohou být zpožděny o 5 - 10 minut.