Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji

6. 6. 2018

Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji je zajišťována veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou autobusovou dopravou.

Páteřní síť veřejné dopravy je tvořena zejména veřejnou drážní osobní dopravou a to nejen z důvodu její vysoké kapacity, vlastní dopravní cestě, šetrnosti k životnímu prostředí a bezpečnosti, ale i kvůli ekonomičnosti při větším přepravních objemech. Provozní délka tratí na území Královéhradeckého kraje k roku 2016 činila cca 638 km. Na území Královéhradeckého kraje je provozována dálková a regionální veřejná drážní osobní doprava. Dálková veřejná drážní doprava je objednávána a financována ze strany státu. Vlaky dálkové dopravy (vlak R) jsou integrovány na celém území do integrovaného systému IREDO. Ministerstvo dopravy objednává vlaky dálkové drážní osobní dopravy na linkách R10 (Praha - Hradec Králové – Trutnov) a R14 (Pardubice – Liberec). Regionální veřejná drážní osobní doprava (vlak Sp a Os) je objednávaná Královéhradeckým krajem a tvoří páteř integrovaného dopravního systému IREDO. Regionální veřejná drážní osobní doprava je provozována na 19 tratí, z nich na většině je zavedena taktová doprava.

V uzlových přestupních bodech na železniční dopravu navazuje regionální (příměstská) veřejná linková autobusová doprava, případně městská hromadná doprava. V místech, kde není železniční doprava konkurenceschopná silniční dopravě, je do páteřní sítě zařazena veřejná linková autobusová doprava, která plní nezastupitelnou úlohu v zajištění dopravní obsluhy Královéhradeckého kraje.

Kategorizace železničních tratí

Na základě několika hledisek (přepravní proudy stávají, přepravní potenciál trati, technický stav trati, trasování tratě,…) jsou železniční tratě rozděleny do čtyř kategorií:

 • základní páteřní síť regionální dopravy,
 • rozšířená páteřní síť regionálního významu,
 • tratě místního významu,
 • tratě malého významu.

Kategorizace autobusových linek

Autobusové linky, které jsou provozovány v závazku veřejné služby v integrovaném systému IREDO, rozdělujeme podle důležitosti a přepravních vztahu do čtyř kategorií:

 • páteřní,
 • důležité,
 • obslužné
 • doplňkové.

Kategorizace přestupních uzlů

Pro zajištění integrovaného dopravního systému v Královéhradeckém kraji, mají přestupy nezastupitelnou úlohu. Přestupní uzly jsou místa, které samostatně nebo ve vzájemné docházkové vzdálenosti umožňují cestujícím přestup mezi jednotlivými spoji železniční a autobusové dopravy (železniční stanice a zastávky, autobusové nádraží a terminály). Kategorizace přestupních uzlů je stanovena na základě významnosti uzlu, tedy podle počtu nastupujících a vystupujících cestujících, četnosti vedení autobusových nebo vlakových spojů, vedení páteřních linek a využití vzájemných přestupů mezi jednotlivými místy.

Přestupní uzly v Královéhradeckém kraji členíme do tří kategorií:

 • velmi významné přestupní uzly,
 • významné lokální přestupní uzly,
 • lokální přestupní uzly.

V Královéhradeckém kraji jsou taktéž provozovány některé sezónní cyklobusové a skibusové linky. Cyklobusové linky jsou zajištovány v regionech Branka, Český ráj, Orlické hory a Krkonoše.

Královéhradecký kraj má zájem na provozování přeshraniční dopravy mezi Královéhradeckým krajem a Polskem, proto financuje provoz pravidelných autobusových i vlakový spojů, které jezdí celoročně nebo v letní sezóně.