V rámci svých pracovišť úřad dodržuje hygienická pravidla provozu.

28. 8. 2020

Od 1.9.2020 je opět nutné uvnitř úřadu používat ochranné prostředky dýchacích cest.

Úřední hodiny zajišťujeme standardním způsobem, běžným před koronavirovou situací.

Za oboustranně výhodné považujeme si návštěvu před příchodem na úřad domluvit telefonicky na dotčeném odboru, elektronicky nebo prostřednictvím oddělení informační centrum na č. 495 817 842, 495 817 843.

Klienti si při vstupu do úřadu, resp. také při odchodu, dezinfikují ruce k tomu poskytnutou dezinfekcí. Návštěvník úřadu použije ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, ústenka, respirátor, šátek,…. bránící šíření kapének.

Příjem dokumentů od klientů/veřejnosti je upřednostňován elektronicky, je-li to možné.