Hygienická pravidla provozu a úřední hodiny na pracovištích krajského úřadu

23. 11. 2020

Od 12.10. 2020 je nutné důsledně uvnitř úřadu používat ochranné prostředky dýchacích cest. Úřední hodiny pro veřejnost byly omezeny na 2 dny v týdnu.

Úřední hodiny pro veřejnost byly omezeny a jsou stanoveny takto:

  • Pondělí 8.00 až 13.00
  • Středa 11.00 až 16.00

Toto omezení rozsahu úředních hodin se neuplatní v případech, kdy:

  • a) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost krajského úřadu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
  • b) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště krajského úřadu.

Pracoviště podatelny, pokladna a CzechPoint oddělení informační centrum

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

  • Pondělí 8.00 až 13.00
  • Středa 11.00 až 16.00

Pro nahlížení do spisů veřejnosti byla úřadem určena zasedací místnost P1.1011, která se nachází ve vstupní hale, hned vedle pracoviště recepce a ostrahy.

Za oboustranně výhodné považujeme si návštěvu před příchodem na úřad domluvit telefonicky na dotčeném odboru, elektronicky nebo prostřednictvím oddělení informační centrum na č. 495 817 842, 495 817 843.

Klienti si při vstupu do úřadu, resp. také při odchodu, dezinfikují ruce k tomu poskytnutou dezinfekcí. Návštěvník úřadu použije ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, ústenka, respirátor, šátek, …. bránící šíření kapének.

Příjem dokumentů od klientů/veřejnosti je upřednostňován elektronicky, je-li to možné.