G jako G O Č Á R

3. 9. 2020 Autor: Lucie Barešová

Architekt Josef Gočár, jehož výrazná osobnost budí respekt už prostým soupisem prací, je úzce spjat nejen s městem Hradec Králové, ale i s dalšími místy v Královéhradeckém kraji. V roce 2020 si připomeneme 140. výročí jeho narození. K tomuto významnému jubileu je připravována řada projektů a zapojit se můžete i Vy.

V souvislosti se 140. výročím narození Josefa Gočára je na rok 2020 připravována řada multižánrových projektů, které budou reflektovat tuto významnou osobnost. Královéhradecký kraj připravuje webové stránky, na kterých budou uveřejněny veškeré kulturní akcevztahující se k danému projektu od všech jeho partnerů, kterými jsou zejm. Klub konkretistů, Fox Gallery, Centrum podpory uměleckých aktivit, Magistrát města Hradec Králové, ZŠ Gočára v Hradci Králové či Městské muzeum v Jaroměři. V této souvislosti vyzývá k účasti na projektu Klub konkretistů, a to zejménana červnovém Nábřeží umělců a Konkrétním podzimu, dále se lze zapojit např. do Festivalu designu a umění, Dnů architektury či Otevřených ateliérů. Výzva je určena nejen pro výtvarné umělce, designery, performery, ale rovněž pro paměťové instituce, pedagogy, školy a další zájemce.

Své další náměty můžete zasílat i na Královéhradecký kraj. Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Mazánková, vedoucí oddělení kultury, e-mail: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz.

Vaše projekty mohou být finančně podpořeny z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti kultury. Termín podávání žádostí je do 14.11.2019.

Soubory ke stažení