Školy podporující zdraví (ŠPZ) - vyhodnocení roku 2013 za SZÚ

7. 1. 2014 Autor: Dita Kosová

Dne 6. 1. 2014 zaslala Ing. Linda Fröhlichová ze Státního zdravotního ústavu souhrn informací z programu ŠPZ za rok 2013.

V loňském roce 2013 proběhlo jednání u tří kulatých stolů, při nichž bylo nově do ŠPZ přijato do sítě 18 škol, bohužel ani jedna z nich z Královéhradeckého kraje.

Během roku 2013 byla dokončena „Metodika pro školní družiny a školní kluby pro zapojení do školního projektu podpory zdraví“ a byla dokončena elektronická verze autoevaluačního dotazníku INDI 9 pro ZŠ/SŠ.

Pro mateřské školy bylo vydáno cd INDI MŠPZ, které obsahuje revidovaný autoevaluační nástroj pro hodnocení neformálního kurikula MŠPZ. K tomuto materiálu se konaly v druhé polovině roku semináře v Praze a v Brně.

Z metodických materiálů byla v minulém roce poskytnuta našim školám „Celoškolní koncepce v oblasti zdravého stravování a pohybu“, přeložena z evropské sítě SHE, určena pro ZŠ a SŠ.

Webové stránky programu ŠPZ jsou umístěny na webu SZÚ http://www.szu.cz/program-skolapodporujici-zdravi.

Další informace od SZÚ získáte v přílohách této zprávy.

V Královéhradeckém kraji je do sítě zapojeno 25 škol, od mateřských až po vyšší odborné, což je vyšší republikový průměr.  Dne 30. 9. 2013 proběhl na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje seminář pro školy zapojené v síti. Akce se zúčastnilo 17 zástupců škol. Přednášejícími byly Mgr. Růžena Jirásková z Krajské hygienické stanice a Mgr. Marcela Krunclová a Ing. Linda Fröhlichová ze Státního zdravotního ústavu. Pro rok 2014 byly sloučeny dva dotační tituly vypisované v oblasti prevence rizikového chování. Nový dotační program s názvem "Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže" má termín vyhlášení výzvy již od 13. 1. 2014 do 19. 2. 2014. Ke stažení je na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3.  Další potřebné dokumenty a postupy k podání žádosti včetně Manuálu DOTIS (postup k přihlášení se do systému a vkládání žádosti) naleznete na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/Download.aspx.

 

Soubory ke stažení