Aktualizace termínů pro předkládání projektových žádostí v programu Interreg V-A ČR - Polsko

1. 3. 2016 Autor: Roman Klíma

Na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko byly aktualizovány termíny pro předkládání projektových žádostí (vlajkové a standartní projekty).