Erasmus

25. 8. 2020 Autor: Kateřina Charouzková

Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Královéhradecký kraj realizuje projekt, financovaný z programu Erasmus+, Klíčové akce 1, Mobilita pro pracovníky ve vzdělávání dospělých. Projekt nazvaný „Královéhradecký kraj – dva roky vzdělávání“ je plně hrazený z fondů Evropské komise.

Název projektu: Královéhradecký kraj – dva roky vzdělávání
Období realizace: 1.6.2019 – 31.5.2022
Maximální výše grantu: 50 934 Euro

V rámci projektu se budou zaměstnanci Královéhradeckého kraje a jeho čtyř příspěvkových organizací v oblasti kultury účastnit vzdělávacích pobytů a získávat nové poznatky u zahraničních partnerů. V rámci projektu je plánováno 21 výjezdů. Účastníci kurzů a studijních pobytů získají nové zkušenosti a poznatky v oblasti muzejnictví, strategického rozvoje, projektového řízení, památkové ochrany vybraných památek, v oblasti kulturních aktivit, archeologie, digitalizace publikací nebo prezentace sbírek a uměleckých děl. Díky novým zkušenostem následně nabídnou široké veřejnosti kvalitnější služby například při prezentaci muzejních sbírek, pořádání přednášek či přípravě nových výstav.

Zapojené příspěvkové organizace KHK:

  • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
  • Galerie moderního umění v Hradci Králové
  • Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
  • Regionální muzeum a galerie v Jičíně.