INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)

18. 9. 2020 Autor: Roman Klíma

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 je zaměřen na společné řízení rizik, rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, společné vzdělávání za účelem zvýšení kvalifikace a spolupráci institucí a komunit. Spolu s prostředky na administraci je pro program určeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 226 mil. EUR (tj. více než 6 miliard Kč). Tyto evropské prostředky jsou ještě doplněny z národních zdrojů ČR a Polska. Součástí programu je také Fond mikroprojektů.

2. technická pomoc pro Královéhradecký kraj - Interreg V-A ČR - Polsko, reg. č. CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001482

INTERREG V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020)

Podrobné informace o programu Interreg V-A ČR - Polsko naleznete na oficiálních stránkách www.cz-pl.eu.

Kontaktní osoby na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, 602 488 137, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz - poradenství a konzultace

Ing. Jaromír Pírko, tel.: 495 817 317, e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz - administrace projektu Technická pomoc

Oddělení evropských grantů, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář N3.441

Aktuality

Rekapitulující prezentace k programu Interreg V-A ČR - Polsko

INTERREG V-A Česká republika - Polsko - rekapitulace (pdf, 3416 kB, 3.8.2020 12:44)


Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL“

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL/Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát - Centrum pro regionální rozvoj ČR.

V rámci této akce byl natočen 30ti sekundový propagační spot, který přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o dopadu prostředků programu na život obyvatel česko-polské příhraniční oblasti a existující nabídce volného času pro turisty navštěvující region.

Za české partnery je spot vysílán na obrazovkách ve veřejné dopravě ve městech Hradec Králové, Pardubice, Liberec a Jablonec nad Nisou a dále je uveřejněn na oficiálních webových stranách a sociálních sítích.

Polský partner zajistil vysílání spotu na vnějších velkých obrazovkách ve východní, střední a západní části oblasti podpory Dolnoslezského vojvodství - Kłodzko, Wałbrzych, Jelenia Góra na tranzitních silnicích č. 8, 35 a 3 směřujících k polsko-české hranici a dále informuje o společném propagačním projektu prostřednictvím webových informačních portálů oblastí Jelenia Góra a Wałbrzych.


Tipy na výlety CZ-PL

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Společným sekretariátem Olomouc realizoval aktivitu na propagaci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pod názvem “Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek/Tips for trips PL-CZ”.

Výsledné spoty jsou umístěny na facebooku Turistického portálu Královéhradeckého kraje a rovněž v sekci Spoty s česko-polskou tematikou na tomto turistickém portálu (zde 5 spotů s vazbou na Královéhradecký kraj). Spoty jsou rovněž průběžně umísťovány na facebooku Královéhradeckého kraje (zatím byly spoty zveřejněny dne 2. 12. 2019, 9. 12. 2019 a 17. 12. 2019).

Tipy na výlety - základní informace (pdf, 335 kB, 31.5.2019 15:39)


Školení pro žadatele a příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje dvě školení v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení pro žadatele se bude konat dne 2. května 2019, školení pro příjemce se bude konat dne 7. května 2019. Bližší informace spolu s přihláškami na školení naleznete zde.


Školení pro příjemce - prioritní osa 2 a 4 (velké projekty)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) a Společným sekretariátem programu, pořádal dne 4. dubna 2019 od 10 do 14 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce u projektů v prioritní ose 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 16. října 2018 a u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 12. března 2019. Školení bylo určeno pro příjemce z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

Pozvánka na školení pro příjemce (pdf, 198 kB, 18.3.2019 17:01)

Program školení pro příjemce (pdf, 106 kB, 18.3.2019 17:02)

Prezentace ze školení

Marika Nachtigalová, CRR HK:

Projektová stránka projektu (pptx, 646 kB, 29.3.2019 12:13)

Marcela Šašvatová, CRR HK:

Finanční stránka projektu (pptx, 591 kB, 29.3.2019 12:14)

Hedvika Jahnová, Karolina Jesionek, Společný sekretariát programu:

Žádost o změnu (pptx, 395 kB, 5.4.2019 9:37)


Školení pro žadatele - prioritní osa 3 (Olomouc)

Vzhledem k současnému velkému zájmu o prioritní osu 3 - Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A ČR - Polsko se uskuteční další dodatečné školení. Konat se bude dne 28. března 2019 v BEA campus Olomouc, salónek Ióta, tř. Kosmonautů 1288/1. Další informace, včetně programu a registrace jsou k dispozici zde. Poznámka: na školení v Olomouci budou prezentovány stejné informace jako na školení v Hradci Králové dne 22. února 2019 - viz níže.


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritní ose 2

Ve dnech 11. - 12. března 2019 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritní osy 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti). Celkem bylo podpořeno 7 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace cca 166 milionů korun a další 3 projekty jako náhradní.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro žadatele - prioritní osa 3 (Hradec Králové)

Dne 22. 2. 2019 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo školení pro žadatele do prioritní osy 3 - Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení bylo určeno pro zájemce z Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství. Po skončení 2-hodinové přednáškové části byl prostor pro konzultace konkrétních projektových záměrů a burzu partnerství (ta byla určena pro české a polské účastníky, kteří ještě nemají vhodného přeshraničního partnera).

V prioritní ose 3 lze realizovat tyto typové aktivity:

 • Příprava a realizace společného vzdělávání (není určeno pro základní školy)
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce (není určeno pro základní školy)
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

Při splnění daných podmínek jsou možná i investiční opatření (pořízení vybavení, adaptace prostor apod.).

Informace o dané prioritní ose, vhodných příjemcích apod. naleznete v Příručce pro žadatele (od strany 87 dole po stranu 91).

Prezentace ze školení

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

INTERREG V-A Česká republika - Polsko - obecné informace o programu (pdf, 4760 kB, 26.2.2019 14:13)

Anna Kořínek Tomala a Arnošt Kořínek, JS Olomouc:

Prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace CZ (pdf, 869 kB, 26.2.2019 14:15)

Prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace PL (pdf, 917 kB, 26.2.2019 14:16)


Veletrh dotačních příležitostí

Dne 6. prosince 2018 se v sále č. 906 (Albrechta z Valdštejna) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskuteční od 9 do 15 hodin Veletrh dotačních příležitostí. Bude zde možno získat aktuální informace i k programu Interreg V-A ČR - Polsko a k dalším mezinárodním programům. Podrobné informace naleznete zde.


Výroční akce 2018

Podrobné informace naleznete v samostatné sekci zde.


Školení pro příjemce - prioritní osa 2 (velké projekty)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádal dne 12. 6. 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení bylo primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého a Pardubického kraje u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 15. 3. 2018 (tj. pro doposud neproškolené příjemce), účastnit se ho ale mohli i další zájemci.

Pozvánka na školení pro příjemce (pdf, 241 kB, 28.5.2018 13:23)

Program školení pro příjemce (pdf, 104 kB, 28.5.2018 13:24)

Prezentace ze školení

Marika Nachtigalová, CRR HK:

Projektová stránka projektu (pptx, 644 kB, 5.6.2018 14:25)

Ivana Doležalová, CRR HK:

Finanční stránka projektu (pptx, 553 kB, 5.6.2018 14:26)


Výjezd delegace Královéhradeckého kraje do Dolnoslezského vojvodství

Ve dnech 5. - 6. 4. 2018 se uskutečnil výjezd delegace Královéhradeckého kraje do Dolnoslezského vojvodství. Účelem této návštěvy bylo pochopení odlišností fungování státní správy a samosprávy u našich polských sousedů a představení výsledků a dalších záměrů česko-polské přeshraniční spolupráce, která patří k nejúspěšnějším v celé Evropské unii. Pan Roman Klíma z oddělení evropských grantů vystoupil se shrnující prezentací, ve které představil mj. doposud realizované inspirativní projekty.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.

Prezentace ze školení (Roman Klíma, Královéhradecký kraj):

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pdf, 2529 kB, 30.7.2018 11:37)


Školení pro žadatele - prioritní osa 2 (otevřená výzva, výzva pro organizace destinačního managementu)

Dne 22. 3. 2018 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové konalo od 10:00 do 15:30 hodin školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch).

Představena byla jak otevřená výzva, tak i výzva pro organizace destinačního managementu. Jedná se pravděpodobně o poslední výzvy s významnou finanční alokací! V druhé části školení se uskutečnily konzultace projektových záměrů se zástupci Společného sekretariátu programu Olomouc a zástupcem Královéhradeckého kraje.

Pozvánka na školení pro žadatele (pdf, 230 kB, 21.2.2018 16:21)

Program školení pro žadatele (pdf, 208 kB, 21.2.2018 14:36)

Prezentace ze školení

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osa 2) (pdf, 2347 kB, 23.3.2018 11:08)

Maciej Molak, vedoucí JS Olomouc:

Výzva na podporu destinačního managementu (pdf, 950 kB, 23.3.2018 11:11)

Rafał Prietzel, JS Olomouc:

Kontrola přijatelnosti, nejčastější chyby v žádosti (pdf, 2283 kB, 23.3.2018 11:13)

Hana Doležalová, Eurocentrum Hradec Králové:

Prezentace Eurocentra Hradec Králové (pdf, 1122 kB, 23.3.2018 11:13)


Školení pro příjemce - prioritní osy 3 a 4 (velké projekty)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádal dne 16. 3. 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení bylo primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého a Pardubického kraje u projektů v prioritních osách 3 a 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 23. 11. 2017 v Hradci Králové (tj. pro doposud neproškolené příjemce), účastnili se ho ale i další zájemci.

Pozvánka na školení pro příjemce (pdf, 241 kB, 5.3.2018 13:13)

Program školení pro příjemce (pdf, 106 kB, 5.3.2018 13:13)

Prezentace ze školení

Jana Vojtová, CRR HK:

Prezentace - projektová stránka projektu (pptx, 638 kB, 13.3.2018 11:29)

Ivana Doležalová, CRR HK:

Prezentace - finanční stránka projektu (pptx, 551 kB, 13.3.2018 11:30)


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritní ose 2

Ve dnech 14. - 15. března 2018 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritní osy 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti). Celkem byly podpořeny 4 projekty s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace převyšující 180 milionů korun a další 3 projekty jako náhradní.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Aktuální výzvy ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti: termín pro předkládání žádostí bude ukončen dne 30. 5. 2018, termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru, který bude projednávat předložené mikroprojekty, je stanoven na 1. - 2. 10. 2018.

V rámci této výzvy je možné předložit projektovou žádost na:

 • mikroprojekt typu A s vedoucím partnerem na polské straně
 • mikroprojekt typu B s polským žadatelem, který má vhodného partnera sídlícího v jiném euroregionu na česko-polské hranici
 • mikroprojekt typu C s polským žadatelem

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit: termín pro předkládání žádostí bude ukončen dne 30. 9. 2018, termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru, který bude projednávat předložené mikroprojekty, je stanoven na 4. - 5. 2. 2019.

V rámci této výzvy není žádné omezení, může být tedy předložen mikroprojekt typu A, B i C.


Více informací naleznete na stránkách Euroregionu Glacensis.


Školení pro žadatele - prioritní osy 2, 3, 4 (velké projekty)

Dne 24. 11. 2017 se v sálu hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové uskutečnilo školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení bylo zaměřeno na tyto prioritní osy:

 • PO 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu - 22 633 152 EUR, termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 30. 6. 2018)
 • PO 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu - 2 452 686 EUR, termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 14. 2. 2018)
 • PO 4 - Spolupráce institucí a komunit (alokace na otevřenou výzvu - 5 317 109 EUR, termín pro předložení předběžných projektových záměrů - do 21. 12. 2017!)

Pozvánka na školení pro žadatele (pdf, 210 kB, 10.11.2017 13:26)

Program školení pro žadatele (pdf, 106 kB, 9.11.2017 15:10)

Prezentace ze školení

Maciej Molak, vedoucí JS Olomouc:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (pdf, 1125 kB, 30.11.2017 13:07)

Rafał Prietzel, JS Olomouc:

Nejčastější chyby a doporučení (pdf, 1188 kB, 30.11.2017 13:08)

Roman Klíma, Královéhradecký kraj :

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko (celková rekapitulace) (pdf, 2002 kB, 21.2.2018 14:02)


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritních osách 3 a 4

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2017 se konalo v Hradci Králové významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritní osy 3 (Vzdělávání a kvalifikace) a do prioritní osy 4 (Spolupráce institucí a komunit). Celkem bylo podpořeno 10 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje nebo Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum, jehož aktivním členem je Královéhradecký kraj s objemem evropské dotace převyšující 73 milionů korun.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Soutěž „POŠLI ZÁMĚR – VYHRAJ STÁŽ“

Společný sekretariát programu Interreg V-A ČR - Polsko ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR vyhlásil soutěž "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ". Tato soutěž je určena žákům středních a studentům vysokých škol. Úkolem soutěžících je inspirovat se každodenními situacemi v česko-polském příhraničí a připravit jednoduchý projekt česko-polské spolupráce. Vítězové obou kategorií pro střední i vysoké školy se mohou těšit na hlavní cenu soutěže - placenou stáž v Centru pro regionální rozvoj v Olomouci.

Bližší informace k soutěži naleznete zde.


Tisková zpráva k sérii školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko

V současnosti probíhá několik školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko, která reagují na aktuální stav programu.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro příjemce - prioritní osa 1 + vlajkové a silniční projekty

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) pořádá dne 10. 10. 2017 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce z Královéhradeckého kraje, případně z Pardubického a Libereckého kraje. Školení je určeno zejména pro doposud neproškolené příjemce, primárně v rámci prioritní osy 1 (Společné řízení rizik), případně v rámci vlajkových a silničních projektů z 2. kola výzev, mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci. Školení není určeno pro příjemce dotace v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Pozvánka na školení pro příjemce (pdf, 240 kB, 6.9.2017 11:10)

Program školení pro příjemce (pdf, 105 kB, 6.9.2017 11:11)

Prezentace ze školení

Jana Vojtová, CRR HK :

Prezentace - projektová stránka projektu (pptx, 634 kB, 9.10.2017 14:27)

Ivana Doležalová, CRR HK :

Prezentace - finanční stránka projektu (pptx, 551 kB, 9.10.2017 14:28)


Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko (Istebna)

Slezské vojvodství, spolu s Moravskoslezským krajem, Euroregionem Těšínské Slezsko a Společným sekretariátem programu srdečně zve všechny zájemce na Výroční akci programu Interreg V-A ČR - Polsko, která se bude konat ve dnech 5. - 6. října 2017 v Istebné - na významném místě, které leží na trojmezí Polska, České republiky a Slovenska.

Výroční akce je skvělou příležitostí k prezentaci výsledků realizace programu v česko-polském pohraničí a poskytuje také možnost předávání informací o komplexní podpoře rozvoje česko-polské hranice pomocí evropských fondů a umožňuje výměnu zkušeností mezi příjemci a zástupci implementačních orgánů. Účastníci budou mít nejenom možnost zúčastnit se konference týkající se programu, ale také poznat kulturní dědictví této oblasti, místa realizace projektů během poznávacího výletu Study Tour a aktivně se zúčastnit přeshraničního Běhu přátelství Interreg.

Všechny potřebné informace, včetně pokynů k registraci, naleznete na webové stránce Výroční akce 2017.


Školení pro příjemce a žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravuje dvě školení k Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Jedná se o školení pro konečné uživatele FMP (příjemce dotace), které se uskuteční dne 7.9.2017 a dále o školení pro potencionální žadatele z FMP, které se bude konat dne 19.9.2017. Obě školení se uskuteční v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Další informace spolu s přihláškami na školení - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Harmonogram výzev ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Jarnoltówek, 23. 6. 2017)

Na zasedání byl schválen harmonogram výzev pro prioritní osy 2, 3 a 4 (třetí otevřené výzvy - pravděpodobně poslední s vysokými finančními alokacemi), pro prioritní osu 1 již nebude výzva pravděpodobně vyhlášena:


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2018

Projektová žádost: termín podání do 28. 9. 2018

Zasedání Monitorovacího výboru: 28. 2. 2019

Alokace na výzvu: 22 633 152 EUR


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Projektový záměr: termín podání do 14. 2. 2018

Projektová žádost: termín podání do 15. 5. 2018

Zasedání Monitorovacího výboru: 15. 10. 2018

Alokace na výzvu: 2 452 686 EUR


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Projektový záměr: termín podání do 21. 12. 2017

Projektová žádost: termín podání do 7. 3. 2018

Zasedání Monitorovacího výboru: 25. 6. 2018

Alokace na výzvu: 5 317 109 EUR


Podrobnější informace - viz Výzvy k předkládání projektů


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritní ose 1

V přepočtu celkem 50 milionů korun bylo schváleno na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (23. 6. 2017, Jarnoltówek) pro subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polské partnery na realizaci projektů, které umožní zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací v příhraniční oblasti. V plánu je tak například modernizace techniky hasičských posádek i série cvičení a školení pro krizové situace.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice uspořádal dne 25. dubna 2017 v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Seminář byl určen pro zástupce krajů, regionálních rozvojových agentur, měst a obcí, škol a univerzit, hospodářských komor, zdravotnických a sociálních zařízení, nadací apod. a to jak z Královéhradeckého kraje, tak i z Pardubického kraje.

Program semináře, základní podpůrné informační materiály, všechny prezentace i odkaz na tiskovou zprávu k semináři naleznete na webové stránce k semináři.


Tisková zpráva k úspěchu Královéhradeckého kraje u strategických silničních projektů a vlajkových projektů

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (29. 3. 2017, Ostrava), kde se schvalovaly strategické silniční projekty a tzv. vlajkové projekty, dosáhl Královéhradecký kraj velkého úspěchu.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Tisková zpráva ke školení pro příjemce v rámci všech doposud podpořených projektů ve všech prioritních osách, včetně vlajkových projektů

Školení pro příjemce dotace v doposud podpořených projektech v rámci všech prioritních os programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro programové období 2014-2020 se uskutečnilo dne 13. 3. 2017 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Celkem 85 účastníků školení zaplnilo sál zastupitelstva, jednalo se převážně o zástupce projektových partnerů z Královéhradeckého kraje, ale byla umožněna účast i několika zástupcům ze sousedních krajů, kteří jsou zapojeni do společných projektů.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro příjemce - prioritní osy 1, 2, 3 a 4 (velké projekty)

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) uspořádal dne 13. 3. 2017 od 9:45 do 15:30 hodin v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce dotace v rámci všech doposud podpořených projektů ve všech prioritních osách (1, 2, 3 a 4), včetně vlajkových projektů.


Program školení (pdf, 108 kB, 27.2.2017 13:04)

Prezentace - Ing. Jana Vojtová

Prezentace - projektová stránka projektu (pptx, 634 kB, 8.3.2017 16:42)

Prezentace - Ing. Ivana Doležalová

Prezentace - finanční stránka projektu (pptx, 549 kB, 8.3.2017 16:42)


Školení pro příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal dne 7. 3. 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce dotace u mikroprojektů doposud podpořených z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

Další informace o školení - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 16. 2. 2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna, od 9:30 do 13:00 hodin.

Výstupy ze školení - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Tisková zpráva k semináři pro žadatele - prioritní osy 2, 3, 4 (velké projekty) a Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

V sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se konal dne 23. 1. 2017 seminář pro žadatele do programu Interreg V-A ČR – Polsko, kterého se zúčastnilo téměř 80 osob. Cílem semináře bylo informovat další potenciální žadatele z Královéhradeckého kraje o možnostech spolupráce s polskými partnery a pomoci jim navázat na dosavadní úspěchy v česko-polských programech.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Seminář pro žadatele - prioritní osy 2, 3, 4 (velké projekty) a Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 23. 1. 2017 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskutečnil regionální seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Seminář byl zaměřen na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu: 22 930 000 EUR - cca 620 mil. Kč), prioritní osu 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu: 5 700 000 EUR - cca 154 mil. Kč), prioritní osu 4 - Spolupráce institucí a komunit (alokace na otevřenou výzvu: 9 840 000 EUR - cca 266 mil. Kč) a na Fond mikroprojektů.

Program semináře (pdf, 106 kB, 4.1.2017 17:17)

Prezentace ze semináře pro žadatele

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

INTERREG V-A ČR - Polsko (ppt, 5419 kB, 24.1.2017 16:44)

Lenka Jarnotová, JS Olomouc:

Životní cyklus projektu (pptx, 154 kB, 24.1.2017 16:45)

Projektový záměr a žádost (pptx, 191 kB, 24.1.2017 16:46)

Přehled PO 2, PO 3, PO 4 (pptx, 168 kB, 24.1.2017 16:47)

Jaromír Pírko, Královéhradecký kraj:

Rozpočet a způsobilé výdaje (ppt, 2451 kB, 24.1.2017 16:48)

Jana Čejpová, Euroregion Glacensis:

Fond mikroprojektů (ppt, 2068 kB, 24.1.2017 16:49)


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritních osách 2 a 4

Ve dnech 8.-9. prosince 2016 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritních os 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti) a 4 (Spolupráce institucí a komunit). Celkem bylo podpořeno 26 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace převyšující 432 milionů korun.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 10. 11. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do 12:30 hodin.


Školení pro žadatele - prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Společný sekretariát programu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik. Školení se uskutečnilo dne 26. 10. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 10:30 do 14 hodin.

Oprávnění příjemci dotace: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.

V rámci uvedené prioritní osy jsou podporovány investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik, investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice, podporována je rovněž společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.


Harmonogram výzev ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Walbrzych, 5. 10. 2016)

Na zasedání byl schválen harmonogram výzev pro prioritní osy 1 (první otevřená výzva), 2, 3 a 4 (druhé otevřené výzvy):


Prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Projektový záměr: termín podání do 30. 12. 2016

Projektová žádost: termín podání do 7. 3. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 27. 6. 2017

Alokace na výzvu: 5 426 351 EUR


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2017

Projektová žádost: termín podání do 30. 9. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 15. 2. 2018

Alokace na výzvu: 23 198 992 EUR


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Projektový záměr: termín podání do 1. 4. 2017

Projektová žádost: termín podání do 15. 6. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 23. 11. 2017

Alokace na výzvu: 5 700 000 EUR


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Projektový záměr: termín podání do 28. 2. 2017

Projektová žádost: termín podání do 15. 5. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 23. 11. 2017

Alokace na výzvu: 9 840 000 EUR


Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství

Dne 5. 10. 2016 se v Centru Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko) uskutečnila Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství.

Během Výroční akce byly prezentovány aktuální informace týkající se programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Účastníci Burzy partnerství měli možnost navázat nové partnerské kontakty a najít inspiraci pro česko-polské projekty.


Tisková zpráva - krajská policie posílí přeshraniční spolupráci v boji s drogovou kriminalitou

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se jako jeden z partnerů podílí na realizaci vlajkového projektu „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“. Do projektu je zapojeno osm partnerů, pět krajských ředitelství policie na české straně a tři na polské straně. Realizace projektu bude probíhat v letech 2016-2018..

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Tisková zpráva k úspěchu zdravotnické školy v Trutnově v prioritní ose 3

V polském lázeňském letovisku Duszniki Zdrój se dne 29. 6. 2016 konalo 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko pro období 2014-2020, jehož hlavním bodem bylo schvalování projektů předložených do prioritní osy 3 - Vzdělávání a kvalifikace. Uspěly pouze dva přičemž jeden z nich předložila zdravotnická škola v Trutnově.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 31. 5. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do 12:30 hodin.


Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko

Dne 5. května 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Veškeré informace týkající se vyhlášení Fondu mikroprojektů, včetně zahájení 1. kola výzvy pro předkládání mikroprojektů a termínů školení pro žadatele, jsou k dispozici na webovém odkazu – http://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Dolní Morava, 19. 4. 2016)

 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí v prioritní ose 2 - nově do 31. května 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci silničních projektů - nově do 30. listopadu 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci vlajkových projektů - nově do 30. listopadu 2016.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Olomouc, 4. 12. 2015)

 • Navýšení alokace pro 1. výzvu na standardní projekty v prioritní ose 2 (nová alokace - 22 194 780,04 EUR).
 • Vlajkové projekty - schválení dvou vlajkových projektů a vyhlášení nového příjmu pro vlajkové projekty: termín pro přijímání koncepcí vlajkových projektů - do 31. března 2016, termín pro přijímání podrobných projektových žádostí - do 18. srpna 2016.
  • Alokace pro prioritní osu 2: 5 003 524,02 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 3: 1 017 997,80 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 4: 644 625,32 EUR


Vyhlášení prvních otevřených výzev

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán), v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s polským Národním orgánem, vyhlásilo dne 14. září 2015 první výzvy k předkládání předběžných projektových záměrů a následně projektových žádostí v prioritních osách 2, 3 a 4. Termíny k předkládání projektových žádostí byly následně aktualizovány na zasedání Monitorovacího výboru programu (Bielsko-Biała, 4. února 2016).


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Alokace pro 1. výzvu: 22 194 780,04 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
 • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu.
 • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.
 • Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Alokace pro 1. výzvu: 2 554 512,93 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Příprava a realizace společného vzdělávání.
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce.
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Alokace pro 1. výzvu: 7 380 616,68 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.


Termíny pro přijímání projektových záměrů

prioritní osa 2: 22. ledna 2016

prioritní osa 3 a 4: 6. prosince 2015


Termíny pro přijímání podrobných projektových žádostí

prioritní osa 2: 31. května 2016

prioritní osa 3: 1. března 2016

prioritní osa 4: 7. března 2016


Semináře pro žadatele

Ve dnech 30. září a 14. října 2015 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konaly regionální semináře pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Program semináře (pdf, 106 kB, 5.10.2015 12:14)

Prezentace ze seminářů pro žadatele

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

INTERREG V-A ČR - Polsko (ppt, 2094 kB, 5.10.2015 10:23)

Jaroslav Štefek, Jana Čejpová, Euroregion Glacensis:

Fond mikroprojektů (ppt, 1131 kB, 5.10.2015 10:30)

Jaromír Pírko, Královéhradecký kraj:

Rozpočet a způsobilé výdaje (ppt, 468 kB, 1.10.2015 12:56)

Lenka Jarnotová, JS Olomouc:

Životní cyklus projektu (ppt, 365 kB, 1.10.2015 12:49)

Harmonogram (ppt, 371 kB, 1.10.2015 12:49)

Projektový záměr a žádost (ppt, 399 kB, 1.10.2015 12:50)

Propagace (ppt, 440 kB, 1.10.2015 12:50)


Pozvánka ke sledování kanálu "Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL" na Youtube a fanpage "Interreg V-A CZ-PL" na Facebooku

Zveme Vás ke sledování kanálu Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL na Youtube, který je zaměřen na problematiku programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tento kanál vznikl pro Vás, žadatele a příjemce programu a všechny zájemce o rozvoj česko-polského příhraničního území. Plánujeme vysílání cyklu webinářů a tutoriálů věnovaných realizaci programu.

Jednotlivé díly budou věnovány:

- pravidlům programu,

- možnostem podpory,

- postupům předkládání žádostí.

Poskytneme Vám praktické rady, které budete moci využít při zpracovávání projektového záměru a projektové žádosti.

Seznámíme Vás se způsobilými výdaji. Ukážeme, jak vyplnit rozpočet projektu a přílohy k žádosti předkládané českými a polskými partnery.

Promluvíme si s příjemci, kteří již projekty v rámci programu ukončili a ukážeme výsledky jejich realizace.

Bude to právě Vaše aktivita na tomto kanálu, která bude mít významný vliv na to, co připravíme v dalších školicích materiálech. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte a budete sdílet své zkušenosti.

Přihlaste se k odběru tohoto kanálu na Youtube a „likujte“ rovněž naši fanpage Interreg V-A CZ-PL na Facebooku.


Youtube - Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL Przekraczamy granice Interreg V-A.

Facebook - Interreg V-A CZ-PL.


Elektronický formulář projektového záměru

Webová aplikace pro přípravu projektových záměrů je k dispozici zde.


Informační systém MS2014+

Webová aplikace pro přípravu projektových žádostí je k dispozici zde.


Newsletter

Newsletter - duben 2017 (pdf, 473 kB, 13.9.2017 12:50)

Newsletter - leden 2017 (pdf, 622 kB, 13.9.2017 12:50)

Newsletter - prosinec 2016 (pdf, 318 kB, 4.1.2017 9:09)

Newsletter - říjen 2016 (pdf, 183 kB, 19.10.2016 9:38)

Newsletter - září 2015 (pdf, 1185 kB, 16.9.2015 17:11)


Publicita programu

Youtube video.

Plakát "Překračujeme hranice" (pdf, 1706 kB, 13.9.2017 12:04)


Fotogalerie