Plánované výzvy v komunitárním programu Evropa pro občany

6. 2. 2019 Autor: Roman Klíma

Výkonná agentura EACEA, řídící komunitární program Evropa pro občany, oznámila před koncem minulého roku termíny výzev k předkládání projektových žádostí v roce 2019. Již byly vyhlášeny nebo se plánují 2 výzvy na téma „Partnerství měst“ (1. února a 1 září ) a 2 výzvy pro "Sítě měst" (1. března a 1. září). Pro další informace klikněte na název článku.

V rámci Partnerství měst jsou podporovány projekty spolupráce místních samospráv, zaměřené na mobilizaci občanů na místní a evropské úrovni k zapojení do společenských, politických a dobrovolných aktivit. Spolufinancování je poskytováno ve formě paušální částky vypočtené na základě počtu pozvaných účastníků projektu ze zemí, které jsou způsobilé k účasti v programu. Maximální výše grantu činí 25 000 EUR. V rámci Sítě měst jsou podporovány projekty zaměřené na dlouhodobou spolupráci s místními vládami v tematických otázkách relevantních pro všechny partnery, na základě výměny osvědčených postupů, vývoje nových řešení, posílení vazeb mezi zúčastněnými organizacemi. Finanční prostředky se udělují jako paušální částka vypočtená na základě počtu událostí (jednání, konference, semináře, výstavy, workshopy atd.) a počtu zapojených lidí a zemí. Maximální výše grantu činí 150 000 EUR. Více informací např. zde nebo zde nebo zde.