Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství

2. 9. 2016 Autor: Roman Klíma

Dne 5. října 2016 se v Centru Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko) uskuteční Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství.

Během Výroční akce budou prezentovány aktuální informace týkající se programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Účastníci Burzy partnerství budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a najít inspiraci pro česko-polské projekty. Tlumočení pro účastníky bude zajištěno.

Pozvánka, přihlašovací formulář a další informace k oběma akcím jsou dostupné na webové stránce www.cz-pl.eu/vyrocni.akce.html. Vzhledem k omezenému počtu míst bude o účasti rozhodovat pořadí přihlášek.

K účasti na Výroční akci i Burze partnerství jsou srdečně zváni zástupci všech subjektů z České republiky a Polska, kteří mají zájem o realizaci projektu na česko-polském pohraničí.