Poslední výzva OP URBACT III pro Sítě měst byla otevřena

6. 2. 2019 Autor: Roman Klíma

Operační program URBACT III hledá až 23 nových Sítí měst. Sítě měst si kladou za cíl pomoci městům v Evropě nalézt řešení společných problémů, kterým města čelí. Tyto sítě sdružují až 10 partnerů z různých evropských zemí, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a zároveň se od sebe učili. Partneři v síti vytvoří Integrovaný akční plán a budou mít příležitost otestovat některá řešení v malém rozsahu ve svých městech. Práce na tomto akčním plánu probíhá propojením místních stakeholderů a prací v místních a mezinárodních partnerstvích. Termín pro online podávání žádostí v rámci Fáze 1 je 17. dubna 2019 v 15:00 hodin. Bližší informace naleznete na webovém portálu dotaceEU zde.