Seminář Podpora mezinárodních projektů

29. 3. 2016 Autor: Roman Klíma

Dne 5. dubna 2016 (úterý) se bude na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v sále Jana Letzela (zastupitelstva) konat seminář "Podpora mezinárodních projektů". Zahájení semináře - 9:30 hod., předpokládané ukončení semináře - 15:30 hod.

Cílem semináře je představit možnosti finanční podpory mezinárodních projektů z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce a komunitárních programů EU.

Představeny na semináři budou programy Interreg V-A ČR - Polsko, Interreg CENTRAL EUROPE, DANUBE, Interreg EUROPE, ESPON 2020, URBACT III a komunitární programy Horizont 2020 a LIFE+. Programy podporují nadnárodní projekty se zaměřením především na posílení regionální inovační kapacity, spolupráci institucí a komunit, udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů, ochranu klimatu, životní prostředí, čistou a účinnou energii či inteligentní a integrovanou dopravu. Část semináře bude věnována i vytváření partnerství měst v zahraničí a tvorbě strategií.

Cílovou skupinou semináře jsou zástupci městské a regionální samosprávy, výzkumných center, univerzit, rozvojových agentur a firem z Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří mohou být oprávněnými žadateli pro předkládání projektů.

Vstup na seminář je zdarma.


Více informací o semináři naleznete na webové stránce Eurocentra Hradec Králové.

Svou účast na semináři potvrďte do 4. dubna 2016 přes tento formulář.

Více informací případně získáte na e-mailu: cernilovska@euroskop.cz.


Soubory ke stažení