Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (velké projekty)

2. 12. 2020 Autor: Roman Klíma

Centrum pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá dne 9. prosince 2020 od 9 hodin školení pro příjemce formou videokonference v MS Teams. Další informace, včetně odkazu pro vstup do videokonference a prezentací pro školení, naleznete zde (sekce Aktuality).