16. LICENČNÍ SMLOUVY

19. 3. 2007

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzor licenční smlouvy (doc, 36 kB, 3.8.2006 9:11)

16.2 Výhradní licence

Krajský úřad Královéhradeckého kraje neposkytl žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím