4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

21. 10. 2020

V souvislosti s aktuální situací ve věci rozšiřování koronaviru, a na základě mimořádného opatření ředitelky úřadu žádáme klienty KÚ, aby v maximální možné míře omezili osobní návštěvu podatelny. Doporučujeme využít možností elektronického podání, případně doručení podání prostřednictvím České pošty. Prosíme také o respektování požadavků zaměstnanců podatelny. Děkujeme za pochopení

Datová schránka: gcgbp3q

Královéhradecký kraj ve čtvrtek dne 8. října 2009 aktivoval svoji datovou schránku. Od tohoto data mohou všichni další uživatelé datových schránek komunikovat s Královéhradeckým krajem prostřednictvím datové schránky. Komunikace touto formou je rychlá a spolehlivá - doručení datové zprávy je (na rozdíl od e-mailové komunikace) garantováno. Úkony učiněné prostřednictvím datové schránky mají stejné účinky jako úkony učiněné písemně a podepsané, pokud zvláštní právní předpis nebo vnitřní předpis nepožaduje společný úkon více osob. Id datové schránky Královéhradeckého kraje je "gcgbp3q"

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
 
tel: 495 817 111
fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

 

Královéhradecký kraj nabízí ke krátkodobému využití zasedací místnosti v RegioCentru Nový pivovar.

Jak nás najdete?

 

4.3 Úřední hodiny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje omezuje svoji činnost pro veřejnost od 12.10.2020 na 5 hodin a 2 dny v týdnu. Musíte-li vstupovat do vnitřních prostor, pak  pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, dezinfikujte si ruce

Úřední hodiny:    Pondělí      8:00 - 13:00
Úterý  
Středa 11:00 - 16:00
Čtvrtek  
Pátek  

Toto omezení rozsahu úředních hodin se neuplatní v případech, kdy:

  • a) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost krajského úřadu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
  • b) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště krajského úřadu.

Pracoviště podatelny, pokladna a CzechPoint oddělení informační centrum

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

  • Pondělí 8.00 až 13.00
  • Středa 11.00 až 16.00

Pro nahlížení do spisů veřejnosti byla úřadem určena zasedací místnost P1.1011, která se nachází ve vstupní hale, hned vedle pracoviště recepce a ostrahy.

Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti je možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace.

Trvalou snahou je minimalizovat možnosti šíření nákazy, je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem v případech, kdy je to vhodné.

V souvislosti s koronavirovou situací bylo zpřísněno dodržování hygienických pravidel.

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

  • fax: 495 817 336

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat. Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

4.8 Další elektronické adresy

Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů
Stisknutím levého tlačítka myši na jménu zaměstnance nebo zastupitele se otevře poštovní klient s vyplněnou příslušnou elektronickou adresou.