Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

7.2.2012

Školení pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, pořádá dne 14. února 2012 od 9:00 hod. školení pro žadatele. Školení se bude konat ve velkém salónku hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou, Masarykova 941.

Pozvánku, přihlášku i další informace týkající se školení naleznete přímo na webových stránkách Euroregionu Glacensis - www.euro-glacensis.cz (aktuality v levém sloupci).

3.10.2011

Občanské sdružení Život bez bariér získalo grant z Programu švýcarsko-české spolupráce

Občanské sdružení Život bez bariér se sídlem v Nové Pace se stalo prvním subjektem v Královéhradeckém kraji, kterému se podařilo získat grant z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Bližší informace o tomto projektu naleznete na webovém portálu "Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje" v sekci Program švýcarsko-české spolupráce - Realizované švýcarsko-české projekty.

6.9.2011

Na výroční akci OPPS ČR - Polsko 2007-2013 budou představeny úspěchy česko-polské spolupráce

Nejvyšší české i polské hory Krkonoše se ve dnech 13.-14. září 2011 stanou místem setkání veřejnosti a osob zapojených do implementace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Jednotlivé aktivity se budou konat na území Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství. Cílem výroční akce je seznámit účastníky s dosavadními úspěchy programu a naznačit, jakým směrem se bude dále ubírat.

31.8.2011

Mikroprojekty schválené na 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 28. června 2011 se konalo v pořadí 7. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 27 mikroprojektů v objemu dotace 463 450 EUR, z toho 23 mikroprojektů v objemu dotace 395 225 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. V rámci Fondu mikroprojektů bylo doposud schváleno již 196 mikroprojektů, kde žadatelem byl subjekt z Královéhradeckého kraje. Úhrnný objem dotace přidělené těmto mikroprojektům dosáhl částky 3 432 598 EUR, tj. více než 84 mil. Kč.

23.6.2011

Výsledek Výzvy č. 4, prioritní osa 1

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 3. výzvy k předkládání žádostí v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 16. 6. 2011 .