Dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2008

3. 7. 2008 Autor: Jan Dvořák

Královéhradecký kraj na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2008 v Královéhradeckém kraji - Program I. (projekty místního a regionálního charakteru). Formulář žádosti. Metodický pokyn.
Výše přidělené účelové dotace pro rok 2008.
Formuláře závěrečné zprávy a příloh.

Královéhradecký kraj vyhlásil na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2008 v Královéhradeckém kraji – Program I. (projekty místního a regionálního charakteru).

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vojtěchová (495 817 379)

Výsledky dotačního řízení - 1. část: Výše přidělené účelové dotace na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v Královéhradeckém kraji pro rok 2008 pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, MŠMT,církví a soukromými zřizovateli.

Výsledky dotačního řízení - 2. část: Výše přidělené účelové dotace na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v Královéhradeckém kraji pro rok 2008 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi.

Formuláře závěrečné zprávy a příloh.

Soubory ke stažení

 • 1. Závěrečná zpráva projektu (doc, 74 kB, 20.1.2009)

  Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování finanční podpory na primární prevenci sociálně patologických jevů na rok 2008.

 • 2. Vyúčtování projektu (doc, 37 kB, 20.1.2009)

  Vyúčtování účelových finančních prostředků na prevenci sociálně patologických jevů poskytnutých MŠMT na rok 2008 - Program I.

 • Výsledky dotačního řízení - 2. část (xls, 20 kB, 20.1.2009)

  Výše přidělené účelové dotace na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v Královéhradeckém kraji pro rok 2008 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi.

 • Výsledky dotačního řízení - 1. část (xls, 23 kB, 20.1.2009)

  Výše přidělené účelové dotace na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v Královéhradeckém kraji pro rok 2008 pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, MŠMT,církví a soukromými zřizovateli.

 • 3. Výkaz projektu (doc, 108 kB, 20.1.2009)

  Výkaz pro jednotlivé projekty specifické primární prevence a interpretace údajů.

 • Formulář žádosti (doc, 112 kB, 20.1.2009)

  Formulář žádosti o dotaci na Preventivní program realizovaný školou a školským zařízením v Královéhradeckém kraji v roce 2008.

 • Metodický pokyn (doc, 75 kB, 20.1.2009)

  Metodický pokyn pro metodiky prevence, pro školy aškolská zařízení v Královéhradeckém kraji na rok 2008.