Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství pro rok 2008

9. 1. 2009 Autor: Mgr. Kateřina Pohlová

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/33/2008 ze dne 21. 1. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1622/2007 ze dne 13. 12. 2007, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy v oblasti školství pro rok 2008. Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2008 v oblasti školství.

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/33/2008 ze dne 21. 1. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1622/2007 ze dne 13. 12. 2007, Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 1. 2. 2008 dotační programy na rok 2008 pro oblast školství - oblast vzdělávání a oblast prevence. Uzávěrka vyhlášených programů proběhne 21. 3. 2008. Programy vyhlášené pro oblast školství se řídí "Prováděcím pokynem k realizaci finanční podpory z rozpočtu kraje v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji".

Rada Královéhradeckého kraje schválila usnesením č. 15/629/2008 ze dne 26. 5. 2008 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje 55 projektům. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. 29/1971/2008 ze dne 19. 6. 2008 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje 18 projektům.

Soubory ke stažení

 • Zadávací podmínky programů - SMV (víceleté) (pdf, 197 kB, 20.1.2009)

  1. Zvyšování efektivity ve výchovně-vzdělávacím procesu, vzdělávání pedagogických pracovníků
  2. Spolupráce škol na mezinárodní úrovni
  3. Přírodovědné a technické předměty snadněji
  4. Talentované děti
  5. Podpora výuky učebních oborů

 • Zadávací podmínky programů - SMS (jednoleté) (pdf, 129 kB, 20.1.2009)

  1. Moderní kompenzační pomůcky ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. Výchova osobnosti dítěte a žáka
  3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků běžných základních a mateřských škol

 • Zadávací podmínky programů - SMP (prevence) (pdf, 108 kB, 20.1.2009)

  1. Program podpory rozvoje odborných znalostí a dovedností školních metodiků prevence
  2. Program podpory a rozvoje zdravého životního stylu

 • Výsledky dotačního řízení - II. část (xls, 39 kB, 20.1.2009)

  Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2008 v oblasti školství, část schvalovaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

 • Výsledky dotačního řízení - I. část (xls, 53 kB, 20.1.2009)

  Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2008 v oblasti školství, část schvalovaná Radou Královéhradeckého kraje.

 • Prováděcí pokyn (pdf, 219 kB, 20.1.2009)

  Prováděcí pokyn k realizaci finanční podpory z rozpočtu kraje v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji.

 • Formulář žádosti a návrhu rozpočtu (xls, 74 kB, 20.1.2009)

 • Formulář závěrečné zprávy (doc, 72 kB, 20.1.2009)

 • Formulář vyúčtování (xls, 32 kB, 20.1.2009)