2007::Sběr projektových záměrů

9. 2. 2007 Autor: Kateřina Ulíková

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje sběr projektových záměrů na služby navazují, související, kooperující nebo doplňující sociální služby


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

vyhlašuje

sběr projektových záměrů na služby navazují, související, kooperující nebo doplňující sociální služby vyjmenované v zák. 108/2006 Sb. realizované v roce 2007 na území Královéhradeckého kraje.

Jedná se např. o služby zdravotně-sociální, mateřská centra, dopravní služby, vzdělávací aktivity, rozvoj občanského sektoru, prevence kriminality apod. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví záměry posoudí a případně doporučí orgánům kraje vyhlásit dotačního programu určený pro tento typ služeb.

Sběr bude ukončen 9. 3. 2007.

Projektové záměry odevzdávejte na přiloženém formuláři v tištěné podobě (1 originál) na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové

Zároveň je zasílejte v elektronické podobě na adresu kulikova@kr-kralovehradecky.cz

V případě dotazů kontaktujte Ing. Kateřinu Ulíkovou, tel: 495 817 573, e-mail: kulikova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení

  • Formular (doc, 40 kB, 9.2.2007)

    formulář pro sběr projektových záměrů