2007::Výsledky dotačního řízení - hlavní program

6. 6. 2007 Autor: Kateřina Ulíková

Královéhradecký kraj vyhašuje výsledky dotačního řízení v Programu pro nestátní neziskové organizace a obce (příp. jejich příspěvkové organizace) na dofinancování služeb provozovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.


Královéhradecký kraj

vyhlašuje

výsledky dotačního řízení v Programu pro nestátní neziskové organizace a obce (příp. jejich příspěvkové organizace) na dofinancování služeb provozovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.

Dotace pro nestátní neziskové organizace

Kód projektu
Název organizace
Druh služby
Název projektu
Výsledná dotace
C0155/001
Diecézní katolická charita Hradec Králové
sociální poradenství
Poradna pro cizince a uprchlíky
150 000
C0156/001
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
týdenní stacionář
Stacionář sv. Františka Rychnov nad Kněžnou - týdenní stacionář
250 000
C0156/002
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
denní stacionář
Stacionář sv. Františka Rychnov nad Kněžnou - denní stacionář
350 000
C0157/001
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem
domov pro seniory
Domov Diakonie - oddělení s běžnou péčí
160 000
C0157/002
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem
domov se zvláštním režimem
Domov Diakonie - oddělení se zvýšenou péčí pro lidi s demencí
554 000
C0157/003
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem
denní stacionář
Denní centrum pro seniory
50 000
C0157/004
Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
400 000
C0158/001
Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
centrum denních služeb
Centrum denních služeb
200 000
C0159/001
Farní charita Dvůr Králové nad Labem
osobní asistence
Osobní asistence Dvůr Králové nad Labem
0
C0159/002
Farní charita Dvůr Králové nad Labem
sociální poradenství
Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem
50 000
C0160/001
Oblastní charita Trutnov
osobní asistence
Osobní asistence Trutnov
200 000
C0160/002
Oblastní charita Trutnov
pečovatelská služba
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Trutnov
100 000
C0161/001
Oblastní charita Sobotka, Domov pokojného stáří Libošovice
domov pro seniory
Domov pokojného stáří Libošovice
0
C0161/002
Oblastní charita Sobotka, Charitní pečovatelská služba
pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba
40 000
C0162/001
Oblastní charita Hradec Králové
nízkoprahové denní centrum
Nízkoprahové denní centrum - Dům matky Terezy Hradec Králové
100 000
C0162/002
Oblastní charita Hradec Králové
raná péče
Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové
400 000
C0162/003
Oblastní charita Hradec Králové
noclehárny
Noclehárna - Dům matky Terezy Hradec Králové
100 000
C0162/004
Oblastní charita Hradec Králové
azylové domy
Azylový dům - Domov pro matky s dětmi Hradec Králové
400 000
C0162/005
Oblastní charita Hradec Králové
sociální poradenství
Poradna pro lidi v tísni v Hradci Králové
100 000
C0162/006
Oblastní charita Hradec Králové
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace - Dům matky Terezy Hradec Králové
100 000
C0162/007
Oblastní charita Hradec Králové
pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba Hradec Králové
400 000
C0162/008
Oblastní charita Hradec Králové
sociálně sktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Domov pro matky s dětmi Hradec Králové
150 000
C0162/009
Oblastní charita Hradec Králové
azylové domy
Azylový dům - Dům Matky Terezy Hradec Králové
200 000
C0162/010
Oblastní charita Hradec Králové
intervenční centra
Intervenční centrum Hradec Králové
550 000
C0163/001
Farní charita Třebechovice pod Orebem
pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba Třebechovice pod Orebem
100 000
C0164/001
Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Milíčův dům
150 000
C0165/001
Diakonie ČCE - Středisko Betanie ev. domov v Náchodě
domov pro osoby se zdravotním postižením
Diakonie ČCE - Středisko Betanie - ev. domov v Náchodě
500 000
C0166/001
Farní charita Náchod
dům na půl cesty
Dům na půli cesty - Náchod
250 000
C0166/002
Farní charita Náchod
azylové domy
Sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod
100 000
C0167/001
Oblastní charita Červený Kostelec
domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov sv. Josefa - komplexní a profesionální péče o lidi nemocné mozkomíšní roztroušenou sklerózou - trvalé pobyty
500 000
C0167/002
Oblastní charita Červený Kostelec
pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba
0
C0167/003
Oblastní charita Červený Kostelec
odlehčovací služby
Domov sv. Josefa - odlehčovací služby pro lidi nemocné mozkomíšní roztroušenou sklerózou a jejich rodinné příslušníky
800 000
C0167/004
Oblastní charita Červený Kostelec
odlehčovací služby
Hospic Anežky České - komplexní péče o uživatele v terminálním stádiu s odborným poradenstvím a podporou v jejich domácnosti
800 000
F0002/001
Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené
denní stacionář
Denní stacionář Daneta
500 000
F0002/002
Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené
osobní asistence
Asistenční služba Daneta
0
F0016/001
Alžběta Limberská
pečovatelská služba
Podpora sociálních služeb s regionální působností
70 000
P0012/001
Tyfloservis, o.p.s.
sociální rehabilitace
Tyfloservis, o.p.s.v Hradci Králové
90 000
P0073/001
Most k životu o. p. s.
azylové domy
Cesta ze tmy
350 000
P0075/001
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
sociální poradenství
Základní a odborné poradenství pro zrakově postižené
0
P0075/002
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace pro zrakově postižené
0
P0075/003
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené
0
P0075/004
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcovské a předčitatelské služby
25 000
P0076/001
Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s.
centrum denních služeb
Provoz Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. v roce 2007 - CDS
50 000
P0076/002
Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s.
pečovatelská služba
Provoz Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. v roce 2007 - pečovatelská služba
50 000
P0077/001
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
pečovatelská služba
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. - Komplexní pečovatelská služba pro seniory, zdravotně postižené, případně děti v terénu
1 000 000
P0077/002
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
denní stacionář
Domovinka - denní stacionář
50 000
P0077/003
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
sociální poradenství
Síť rodinných poraden Královéhradeckého kraje
300 000
P0078/001
Duha o.p.s.
pečovatelská služba
Duha o.p.s. - Terénní pečovatelská služba
200 000
P0078/002
Duha o.p.s.
centrum denních služeb
Duha o.p.s. - Denní centrum
50 000
P0078/003
Duha o.p.s.
odlehčovací služby
Duha o.p.s. - odlehčovací služby (respitní péče)
200 000
P0079/001
SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
odlehčovací služby
Provozní a personální zajištění odlehčovací služby v objektu Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové
200 000
P0080/001
Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
pečovatelská služba
Udržení a podpora kvality terénních sociálních služeb
1 000 000
S0063/001
Středisko rané péče SPRP Liberec
raná péče
Služby rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným psotižením v Královéhradeckém krajji
200 000
S0138/001
Péče o duševní zdraví - region Pardubice
služby následné péče
Služby následné péče pro duševně nemocné
300 000
S0439/001
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
dům na půl cesty
Dům na půl cesty Jičín
0
S0440/001
AGAPÉ, o.s.
sociální poradenství
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
80 000
S0441/001
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
sociální poradenství
Centra služeb pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
200 000
S0441/002
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Centrum péče o duševní zdraví
200 000
S0443/001
Obecný zájem, o.s.
pečovatelská služba
Pečovatelská služba mikroregionu Smiřicko + 14 okolních obcí
0
S0444/001
Život bez bariér, o.s.
sociální poradenství
Společně proti bariérám
50 000
S0446/001
Občanské sdružení "Malý princ" Agentura pro komplexní péči o zdravotně postižené
centrum denních služeb
Denní centrum "Beránek"
150 000
S0447/001
Občanské sdružení Linka důvěry Hradec Králové
telefonická krizová pomoc
Linka Důvěry Hradec Králové
0
S0448/001
Sport proti bariérám - Český ráj
osobní asistence
Osobní asistence
100 000
S0449/001
Občanské sdružení Sbližování - Zdžal Pes
sociální poradenství
Sociální a právní poradna
100 000
S0450/001
Svaz tělesně postižených v ČR o.s. Okresní organizace Náchod
sociální poradenství
Půjčovna kompenzačních pomůcek, Sociálně právní poradenství
15 000
S0451/001
Sdružení Neratov
chráněné bydlení
DOMOV
800 000
S0452/001
NONA - společnost zdravotně postižených
denní stacionář
Stacionář NONA pro děti, mládež a dospělé s mentálním postižením a kombinovanými vadami
250 000
S0453/001
Občanské sdružení Cesta
denní stacionář
Denní stacionář Cesta
100 000
S0454/001
Život 90, pobočka Hradec Králové
tísňová péče
Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany
100 000
S0454/002
Život 90, pobočka Hradec Králové
pečovatelská služba
Servis domácí péče - pečovatelská služba
300 000
S0456/001
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Okresní organizace SPMP ČR Hradec Králové
sociální rehabilitace
Skok do života
80 000
S0457/001
Laxus, o.s.
sociální poradenství
Drogové služby ve vězení Laxus 2007
120 000
S0457/002
Laxus, o.s.
sociální poradenství
Ambulantní centrum Laxus Hradec Králové 2007
160 000
S0457/003
Laxus, o.s.
terénní programy
Terénní programy Laxus Královéhradecký kraj 2007
350 000
S0457/004
Laxus, o.s.
kontaktní centra
Kontaktní centrum Laxus Hradec Králové 20
450 000
S0458/001
Dokořán
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Archa
100 000
S0459/001
Okresní organizace SPMP Jičín - APROPO
osobní asistence
Osobní asistence APROPO
80 000
S0459/002
Okresní organizace SPMP Jičín - APROPO
denní stacionář
Denní stacionář Apropo
200 000
S0460/001
Občanské sdružení Salinger
sociálně sktivizační služby pro rodiny s dětmi
Triangl
40 000
S0460/0021
Občanské sdružení Salinger
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Komunitní centrum Amaro Phurd
350 000
S0460/003
Občanské sdružení Salinger
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč
350 000
S0460/004
Občanské sdružení Salinger
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Aktivity zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče
150 000
S0462/001
OS Orion
osobní asistence
Osobní asistence
100 000
S0464/001
PROSTOR PRO, o.s.
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK
350 000
S0524/001
Emauzy ČR
azylové domy
Emauzský dům Rychnov nad Kněžnou
250 000
S0580/001
Občanské sdružení dětí a mládeže "Začít spolu"
sociální poradenství
Občanská poradna
0
S0580/002
Občanské sdružení dětí a mládeže "Začít spolu"
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
100 000
D0024/002
Občanské sdružení Brouček
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Stálé zázemí pro děti i rodiče každý den
0
S0581/001
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové
osobní asistence
Osobní asistence
150 000
S0582/001
Sdružení Občanů Republiky České
osobní asistence
Osobní asistence pro děti a mládež
100 000
S0583/003
Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o.
osobní asistence
Pomocné ruce dětem
0

Dotace pro příspěvkové organizace obcí a kraje

Kód projektu
Název organizace
Druh služby
Název projektu
Výsledná dotace
B0188/002
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
pečovatelská služba
Pečovatelská služba v Broumově 2007 - rozšíření služeb
100 000
B0189/001
Ústav sociálních služeb města Nové Paky
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
450 000
B0192/002
Městské středisko sociálních služeb Oáza
centrum denních služeb
Centrum denních služeb - domovinka
10 000
B0192/003
Městské středisko sociálních služeb Oáza
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
260 000
B0192/004
Městské středisko sociálních služeb Oáza
odlehčovací služby
Odlehčovací služby
190 000
B0197/001
Sociální služby města Jičína
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
200 000
B0197/003
Sociální služby města Jičína
denní stacionář
Denní stacionář Domovinka
100 000
B0199/001
Domov důchodců Hořice
osobní asistence
Osobní asistence
25 000
B0199/002
Domov důchodců Hořice
pečovatelská služba
Pečovatelská služba v regionu Hořice
55 000
B0202/001
Městské středisko sociálních služeb Marie
odlehčovací služby
Zvýšení kvality poskytované odlehčovací služby - vytvoření přirozeného domácího prostředí
90 000
B0203/001
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
100 000
A0340/001
Speciální základní škola
osobní asistence
Poskytování osobní asistence pro děti s kombinovanými vadami
200 000

Dotace pro obce

Kód projektu
Název organizace
Druh služby
Název projektu
Výsledná dotace
M0136/001
Město Kopidlno
pečovatelská služba
Podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter
50 000
M0138/001
Obec Pecka
pečovatelská služba
Pečovačovatelská služba na Peckovsku
50 000
M0139/001
Město Česká Skalice
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
0
M0140/001
Město Hronov
pečovatelská služba
Dofinancování a zkvalitnění pečovatelské služby
50 000
M0143/001
Město Dobruška
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
100 000
M0144/001
Město Kostelec nad Orlicí
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
200 000
M0145/001
Město Opočno
pečovatelská služba
Podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter
0
M0146/001
Město Úpice
pečovatelská služba
Zlepšení života uživatelů v jejich přirozeném prostředí v místní komunitě v Úpici
50 000
M0147/001
Město Vrchlabí
pečovatelská služba
Podpora poskytování sociálních služeb ve Vrchlabí
100 000
M0167/001
Město Vamberk
pečovatelská služba
Podpora sociálních služeb v regionu
50 000

Žádosti o dotace na residenční služby provozovné obcemi nebo jejich příspěvkovými organizacemi budou schvalovány až po doplnění údajů o hospodaření organizací za 1 pololetí roku 2007. Posuzování žádostí proběhne v rámci námitkového řízení, které bude vyhlášeno v červenci 2007. V textu vyhlášení námitkového řízení naleznete bližší informace.