2007::Výsledky dotačního řízení doplňkový a pobytový program

12. 6. 2007 Autor: Kateřina Ulíková

Královéhradecký kraj vyhlašuje výsledky dotačního řízení v doplňujícíh programech


Královéhradecký kraj

vyhlašuje

výsledky dotačního řízení v Programu pro nestátní neziskové organizace a obce (příp. jejich příspěvkové organizace) na podporu služeb navazujících, doplňujících a kooperujících se službami uvedenými v zák. č. 108/2006 Sb.

Kód projektu
Název organizace
Název projektu
Výsledná dotace
D0001/001
Alžběta Limberská
Rozšíření sociálních služeb
0
D0002/001
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Mateřská centra při rodinných poradnách
0
D0002/002
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Náš cíl je naše cesta
0
D0003/001
Česká federace potravinových bank
Potravinová banka Rychnov nad Kněžnou
80 000
D0004/001
Český červený kříž - oblastní spolek Náchod
Aktivní stáří
0
D0005/001
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Integrační kurzy pro cizince a azylanty
40 000
D0005/002
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Nová naděje
80 000
D0005/003
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Právní poradenství pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany s využitím tlumočnických služeb
120 000
D0005/004
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Regionální půjčovna zdravotnických pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou
100 000
D0005/005
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Zájmové aktivity pro žadatele o azyl
150 000
D0006/001
DOKOŘÁN, o.s.
Alternativní klub pro mládež Poklop
0
D0007/001
Domeček HK, o.s.
Mateřské centrum Domeček
30 000
D0008/001
Dostupné Služby Imobilním Občanům, o.p.s.
Centrum služeb, pomoci a informací DOSIO se speciální dopravní službou pro těžce zdravotně postižené imobilní občany
50 000
D0009/001
DSO Mikroregion Rychnovsko
Doprava handicapovaných dětí
150 000
D0010/001
Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Volnočasový klub Střelka
50 000
D0011/001
Hana Pekárková, Pracoviště ošetřovatelské péče
Mateřský klub pro ženy na mateřské dovolené
0
D0011/002
Hana Pekárková, Pracoviště ošetřovatelské péče
Poradna pro kojící matky a provoz telefonické kojení pro klienty z Královéhradeckého kraje
50 000
D0011/003
Hana Pekárková, Pracoviště ošetřovatelské péče
Specializační vzdělávání fyzioterapeutů pro péči o náročné klienty po úrazech, operacích, ale i dětské klienty vyžadující odbornou rahabilitační péči ve spolupráci s dětským rehabilitačním stacionářem
50 000
D0011/004
Hana Pekárková, Pracoviště ošetřovatelské péče
Vzdělávací aktivity pro zdravotníky nelékařských profesí působících především v primární péči
0
D0012/001
Klub důchodců v Sadové
Činnost Klubu důchodců Sadová
0
D0013/001
Klub důchodců Žireč
Aktivizace a smysluplné využití volného času seniorů
0
D0014/001
Královédvorská Arnika
Koordinace činnosti dobrovolníků
10 000
D0015/001
Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska, občanské sdružení
Prázdniny se Sedmikráskou
15 000
D0016/001
Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s.
MAMMA HELP CENTRUM Hradec Králové - provoz denního centra pro ženy s diagnózou rakovina prsu
50 000
D0017/001
Mateřské centrum Kapička
Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v okrese Jičín
30 000
D0018/001
Mateřské centrum Na zámečku
Mami, tati nebuďte sami doma!
30 000
D0019/001
MC MaMiNa, o.s. Maminky, Miminka a Nápady
Kouzelný svět pod barvami duhy
30 000
D0020/001
MC Ratolest
Otevřené dveře
15 000
D0021/001
Most k životu o. p. s.
Znovu a lépe
0
D0022/001
NONA - společnost zdravotně postižených
Jezdíme za kamarády
50 000
D0023/001
Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Dobrovolníci dětem - podpora organizací pracujících se zdravotně a sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží prostřednictvím dobrovolnictví
80 000
D0023/002
Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Dobrovolnictví jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené
0
D0024/001
Občanské sdružení Brouček
Informace rodičům
0
D0024/002
Občanské sdružení Brouček
Stálé zázemí pro děti i rodiče každý den
30 000
D0025/001
Občanské sdružení KARO
Personální zajištění péče a služeb poskytovaných v mateřském centru KAROlínka Trutnov
30 000
D0026/001
Občanské sdružení Podzámčí
Dobrovolnické centrum ve spolupráci se sociálními službami
40 000
D0027/001
Občanské sdružení SOUŽITÍ - JAROMĚŘ
Rodinná a sexuální výchova
20 000
D0028/001
Oblastní charita Červený Kostelec
Doprava dětí do Speciálních škol v Červeném Kostelci
50 000
D0028/002
Oblastní charita Červený Kostelec
Kurzy domácího ošetřování
50 000
D0028/003
Oblastní charita Červený Kostelec
Zdravotně sociální služby pro nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa
1 000 000
D0029/001
Oblastní charita Trutnov
Půjčovny pomůcek Charitní ošetřovatelské služby Trutnov
15 000
D0030/001
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové
Pátrací služba ČCK
0
D0030/002
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové
Přednášková a výchovně vzdělávací činnost
50 000
D0031/001
Prostor pro, o.s.
Mateřský klub Pohoda
30 000
D0032/001
Rodičovské Centrum o.s.
Rodičovské Centrum Domeček - celoroční činnost pro děti a rodiče
30 000
D0033/001
Sdružení celiaků ČR
Informační schůzky Sdružení celiaků ČR v Královéhradeckém kraji pro celiaky a lidi dodržující bezlepkovou dietu ze zdravotních důvodů
10 000
D0034/001
Sportem proti bariérám - Český ráj
Dopravní obslužnost
0
D0035/001
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Neseďte doma a přijďte mezi nás
4 000
D0036/001
Tyfloservis, o.p.s.
Tentýž svět jinýma očima
20 000
D0037/001
Život bez bariér o.s.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
0
D0038/001 Život bez bariér o.s. Prevence proti úrazům 0

výsledky dotačního řízení v Programu na podporu rekondičních a rehabilitačních pobytů

Kód projektu
Název organizace
Název projektu
Výsledná dotace
R0001/001
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
Psychorehabilitační pobyty pro osoby se zdravotním psotižením Královéhradeckého kraje
150 000
R0002/001
Český červený kříž - oblastní spolek
Jak nestárnout
0
R0003/001
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové
Ozdravné, klimatoterapeutické, psychorehabilitační a rekondiční pobyty
0
R0004/001
Svaz diabetiků ČR územní organizace Dvůr Králové nad Labem
Edukačně preventivní pobyt diabetiků
0
R0005/001
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Rekondiční pobyt pro postižené na HK a DK
0
R0006/001
Základní organizace Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Dvůr Králové nad Labem
Rekondičně rehabilitační pobyt
0