Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor, OVFO, aktualizace k 19.11.2013)

15. 10. 2012 Autor: Petr Adámek

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy ve čtyřech souborech – Změna právních předpisů pro rok 2012 v oblasti účetnictví obcí, Metodická pomůcka 2013 a Metodická pomůcka transfery 2013 a Návaznost RS na nákladové a výnosové účty, které jsou uvedeny v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky. Dále byl doplněn Finanční zpravodaj, číslo 6, ročník 2012 a Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 4, ročník 2012. V materiálu "Metodická pomůcka transfery 2013" je provedena změna k 19.11.2013 (na str. 20) a v materiálu "Metodická pomůcka 2013" je provedena změna též k 14.10.2013 (str. 35 až 36).

Soubory ke stažení