Seminář pro obce

13. 4. 2023 Autor: Petr Adámek

Na základě setkání se starostkami a starosty na konci roku 2022 Královéhradecký kraj pořádá  seminář na téma

 

Zákon o obcích a související agendy

 

Termíny konání: 14. 04. 2023, 24. 04. 2023, 05. 05. 2023

 

Místo a doba konání:

od 9:00 do 12:00 hod. - sál Jana Letzela (N2.906), RegioCentrum Nový Pivovar,
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

 

Jde o jednodenní seminář s kapacitou 100 osob v rámci jednoho dne.

Seminář bude současně probíhat i on-line formou (streamování), a proto bude možné si vybrat, zda se chcete zúčastnit osobně nebo online (v rámci uvedených dní a hodin),
a to prostřednictvím níže uvedeného odkazu (který bude též zveřejněn na internetových stránkách kraje v sekci Metodická pomoc obcím).

On-line vysílání (ve shora uvedených dnech a hodinách):

http://www.publicwire.eu/regions/hradecky/stream/stream.php

 

Program semináře:

Seminář je určen především pro nové starostky/starosty, místostarostky/místostarosty. Cílem semináře je poskytnout krátký exkurz do zákona o obcích a do vybraných dalších agend krajského úřadu. Zároveň dojde k poskytnutí základních údajů o vybraných agendách včetně odkazů na získávání dalších informací.

 

Účast na semináři je bezplatná.

Další informace včetně detailnějšího programu semináře naleznete v příloze.

Lektorem daného semináře je:

Mgr. Petr Adámek, vedoucí oddělení legislativního a právního KÚKHK

Vaši účast či účast zástupců Vaší obce, prosím, závazně potvrďte elektronicky formou přiloženého Google dotazníku (viz odkaz níže), a to nejpozději do 12.04.2023:

Zákon o obcích a související agendy (google.com)

 

V případě, že se Vám nepodaří přihlášení pomocí shora uvedeného Google dotazníku, pak proveďte přihlášení na emailovou adresu:

 

padamek@kr-kralovehradecky.cz, a to nejpozději do 12.04.2023.

 

V přihlášce nezapomeňte uvést, který den se chcete zúčastnit, nebo zda se zúčastníte pouze on-line formou.

 

V případě, že by daný termín byl již obsazen, budete o této skutečnosti informováni a bude Vám nabídnut zbývající termín. Informace o naplněné kapacitě termínů budou též uvedeny
na internetových stránkách kraje v sekci Metodická pomoc obcím.

 

Z důvodu celkové kapacity jednacího sálu je možné, aby se za Váš úřad semináře zúčastnila max. 1 osoba. V případě, že se budete účastnit on-line formou, je možné, aby se z Vašeho úřadu připojilo i více osob (v rozumném počtu, aby nedocházelo k zahlcení připojení).

 

Pokud budete mít zájem o zodpovězení dotazů na dané téma, je možné dotazy zaslat předem,
a to na emailovou adresu: padamek@kr-kralovehradecky.cz.

V případě, že se budete účastnit on-line, je možné, na shora uvedenou emailovou adresu zasílat dotazy i během on-line přenosu.

Soubory ke stažení