Spojení vědy s péčí o přírodu přispěje k lepším znalostem o vlkovi obecném

26. 11. 2021

Výzkumný institut ochrany genofondů ve Dvoře Králové nad Labem se zabývá základním i aplikovaným výzkumem zaměřeným na ochranu genofondů a ohrožených druhů zvířat. Díky tomu došlo k podpisu memoranda o partnerství a spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Hlavním cílem obou partnerů je vzájemná spolupráce na uplatňování Programu péče o vlka obecného v oblastech výzkumu, vývoje a inovací.

Královéhradecký kraj hledá způsob, jak pomoci předcházet škodám způsobených vlkem
>

„V bližší spolupráci těchto dvou institucí vidíme velký potenciál. Pozice Výzkumného institutu na ochranu genofondů umožňuje samostatnou vědeckou činnost a zároveň lepší přístup ke grantové podpoře specifických ochranářských projektů. Tato spolupráce je prvním významným krokem pro zintenzivnění činností k zachování rozmanitosti života. Náš kraj je zároveň místem, kde se v posledních letech potýkáme s výskytem vlka obecného, tudíž spolupráce se zaměřením na vědu, výzkum a inovace pro toto téma dává jednoznačně smysl,“ uvedl ke spolupráci náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek.

Výzkumný institut ochrany genofondů, v. v. i., je samostatný právní subjekt, jehož posláním je základní i aplikovaný výzkum zaměřený především na podporu světové biodiverzity, tedy na ochranu genofondů a ohrožených druhů zvířat v místě jejich přirozeného výskytu i mimo něj.

Výskytu vlka obecného v přírodě se aktivně věnuje také Královéhradecký kraj. Zejména na Broumovsku a Trutnovsku od roku 2016 pravidelně přibývá útoků tohoto zvláště chráněného živočicha na hospodářská zvířata. Kraj prostřednictvím dotačního programu Ministerstva financí administruje žádosti chovatelů o náhradu škod. V letošním roce se majitelům hospodářských zvířat doposud vyplatilo téměř 1,3 milionu korun. Královéhradecký kraj podpořil chovatele také přímou dotací na vytvoření ochranných opatření hospodářských zvířat v celkové výši tří milionů korun.

Na jaře letošního roku došlo i k ustanovení odborné komise rady kraje k problematice výskytu vlka na území Královéhradeckého kraje. Jejím cílem je hledat systémová řešení, jak zabránit škodám a utrpení hospodářských zvířat v souladu s ochranou, kterou vlci jako zvláště chránění živočichové mají.

Fotogalerie