Příprava rekonstrukce Oblastní nemocnice Náchod

6. 11. 2013 Autor: Petr Vinklář

Nezbytnou rekonstrukci Oblastní nemocnice Náchod, která se rozběhne nejpozději na jaře příštího roku, zaplatí ze svého Královéhradecký kraj. Vyplývá to z rozpočtového výhledu kraje, který počítá s financováním této největší krajské investice v oblasti zdravotnictví do roku 2017. Hlavní část stavby se uskuteční v letech 2015 a 2016.

„Rozpočtový výhled popisuje financování této klíčové investiční akce, která se kdy v krajském zdravotnictví uskutečnila. 600 milionů korun pokryje již přijatý úvěr, další peníze budeme v jednotlivých letech uvolňovat z krajského rozpočtu. Celkově vyjde rekonstrukce na bezmála 1,1 miliardy korun,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Rekonstrukce se uskuteční v rámci nulté a první etapy. Nultá část rekonstrukce, která se rozběhne v příštím roce, počítá s vybudováním obslužné silnice a modernizací teplovodních a elektrických sítí. Vyjde na zhruba 70 milionů korun.

„Výhledově počítáme, že v příštím roce by se mělo prostavět 300 milionů korun, v roce 2015 400 milionů korun, v roce 2016 200 milionů korun a v posledním roce výstavby 85 milionů korun. Modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení kraje je zcela nezbytná,“ uvedla Jana Třešňáková, krajská radní odpovědná za oblast zdravotnictví.

Náchodská nemocnice funguje dlouhodobě na pokraji technické udržitelnosti. „Zásadní je zcela havarijní stav všech sítí nemocnice a nerekonstruovatelný stav operačních sálů. V této podobě nemůže nemocnice dlouho fungovat dál, v podstatě se jen prohlubuje krize. Bez připravované rekonstrukce vyjde jen holé udržení provozuschopnosti nemocnice na 100 milionů korun ročně,“ uvedl ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra.

Díky stavbě vznikne hlavní pavilon nemocnice, kde budou působit například operační sály, na ní navazující objekt lůžkové části a budovy pro nemocniční zázemí. Projekt také počítá s budování zpevněných ploch, terénními úpravami či výstavbou opěrných zdí v nemocničním areálu, který leží ve svahu.

Náchodská nemocnice je největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje: její spádová oblast je až 150 tisíc obyvatel a na svých odděleních nabízí na 650 lůžek.