Nabídka supervizních setkání - pořádá MŠMT ve spolupráci s NÚV a NIDV i v Královéhradeckém kraji

10. 10. 2016 Autor: Dita Kosová

MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání přichází s urgentní nabídkou supervizních celodenních setkání nabízených školským poradenským pracovníkům. Akce proběhnou v 5 termínech do poloviny prosince 2016 v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání, Luční 460, Hradec Králové 3. Více nahttps://kurzy.nuv.cz. Semináře jsou určeny pedagogům, kteří chtějí podpořit v řešení náročných situací spojených s rizikovým chováním žáků či pedagogickým sborům škol. Více informací v e-mailu PhDr. Moniky Nevoralové.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak už jste byli informováni ze strany kolegů z oddělení prevence MŠMT, ministerstvo chce podpořit skrze Národní ústav pro vzdělávání realizaci celodenních supervizních setkání pedagogických pracovníků z různých škol.

Prosíme Vás o rozšíření nabídky supervizních celodenních setkání v co největší možné míře do škol a školských zařízení ve Vašem kraji prostřednictvím metodiků prevence v PPP. Zároveň doporučujeme zprostředkování nabídky také přímo do škol, o kterých víte, že v nich žáci mohou být v určitém zvýšeném riziku. V každém kraji je k dispozici 4-8 jednodenních setkání „SUPERVIZE pro pedagogické pracovníky školního poradenského pracoviště“ (v období říjen – prosinec).

Zájemci se mohou přihlašovat zde: https://kurzy.nuv.cz

Uzavírka přihlášek je vždy týden před konáním setkání. Z tohoto důvodu doporučujeme se co nejdříve přihlásit na dané setkání (začínají již v týdnu od 17.10.). V případě naplněné kapacity lze využít další termíny – zároveň je možné účastnit se setkání v jiném kraji.

Školení je určeno pro výchovné poradce, školní metodiky prevence, školní psychology, školní speciální pedagogy. Délka trvání je 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,30). Je poskytováno zdarma. Probíhá vždy v prostorách krajské pobočky Národního institutu pro další vzdělávání nebo Národního ústavu pro vzdělávání. Doporučujeme účast maximálně dvou osob z jednoho školního poradenského pracoviště na stejném supervizním setkání.

V příloze naleznete bližší informace k supervizi a jejímu významu v oblasti školství.

Zároveň bychom rádi nabídli školám, které aktuálně řeší na škole náročné situace, které mohou vyústit v rizikové chování žáků, financování supervize ve škole přímo pro pedagogický tým, který je do této situace zainteresovaný. V tomto případě by si škola domluvila s certifikovaným supervizorem termín a realizaci této supervize bychom mohli finančně podpořit. Škola by nás před konáním supervize kontaktovala, zaslali bychom jí evaluační dotazníky, a na základě vyplněných evaluačních dotazníků, prezenční listiny a stručné zprávy supervizora bychom službu supervizorovi proplatili. Tato nabídka je omezená na rok 2016 a platí do vyčerpání financí. Zároveň počet účastníků na těchto supervizích by neměl překročit 16 osob.

Děkujeme za spolupráci.

S případnými dotazy se můžete obracet na pracovníky NÚV a MŠMT:

PhDr. Monika Nevoralová, monika.nevoralova@nuv.cz

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D., lucie.myskova@nuv.cz

Bc. Matouš Korbel, Matous.Korbel@msmt.cz

S přáním hezkého dne, za tým

Monika Nevoralová

PhDr. Monika Nevoralová

Národní ústav pro vzdělávání

Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování

Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9

tel.č.: +420 283 881 250 linka č. 35

monika.nevoralova@nuv.cz

www.nuv.cz

Soubory ke stažení