Slavnostní vyhlášení soutěže v rámci projektu KPBI

11. 11. 2016 Autor: Dita Kosová

Dne 10. 11. 2016 se v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo vyhlášení vítězů a předání cen vylosovaným řešitelům žákovského soutěžního e-kvízu v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Akce proběhla za aktivní účasti Mgr. Táni Šormové, členky Rady Královéhradeckého kraje. Ta vyslovila přání, aby se v příštím roce podařilo našemu kraji porazit kraj Středočeský.

Cílem projektu KPBI je preventivní působení na různé cílové skupiny obyvatel v oblasti bezpečnosti ve virtuálním prostředí. V letošním roce se do projektu podařilo poprvé zapojit všechny kraje. O podpoře projektu rozhodla Asociace krajů České republiky na svém zasedání v září 2013.

S útokem formou sociálního inženýrství se setkal téměř každý. Oběť si to ani nemusí vždy uvědomovat. Závažné je použití sociálního inženýrství na dětech. I proto se již třetím rokem aktualizují e-learningové lekce pro žáky, na jejichž základě následně žáci vyplňují e-kvíz. Od 2. 5. do 31. 10. 2016 běžel

e-learningový soutěžní kvíz pro žáky základních až středních škol. Úspěšní řešitelé e-kvízu se mohli přihlásit do nadstavbové soutěže Kvíz PLUS, která obsahovala náročnější otázky.

Do soutěžního kvízu se v ČR zaregistrovalo celkem 28 483 žáků. V loňském roce bylo z našeho kraje celkem úspěšných 500 řešitelů, letos „krásných“ 1 596, čímž skončil Královéhradecký kraj na těsném 4. pořadí v rámci soutěže mezi kraji. Podrobnější porovnání lze získat na http://elearning.ecrime.cz/admin/kpbi_stats.php.

Výsledky letošního ročníku za Královéhradecký kraj:

ve věkové kategorii 8 – 12 let bylo úspěšných 576 žáků. Byli vylosováni tito výherci: Adam Loula (ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ, Dubenec), Anita Novotná (ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov) a Nikola Homolková (ZŠ Nová Paka, Husitská 1695).

ve věkové kategorii 13+ bylo úspěšných 1020 žáků. Zde byli mezi oceněnými: Nelly Karmášková (ZŠ a ZUŠ, Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov), Eliška Bochová (Gymnázium

a SOŠ pedagogická, Nová Paka, Kumburská 470) a Iva Pichová (SŠ propagační tvorby

a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285)

v nadstavbové soutěži Kvíz PLUS bylo úspěšných 269 žáků. Zde byli oceněni nejrychlejší z nich, a to: Tomáš Křepinský a Zuzana Zavřelová (Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325), Štěpánka Neprášková (VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové, Komenského 234).

Společnost Microsoft, s.r.o., dodala 3 hodnotné věcné ceny: XBOX 360 500GB, tablet ASUS Transformer Book a mobilní telefon Lumia 550. Tři externí pevné disky ADATA dodal do soutěže Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Žáci si na slavnostním předání o výhry losovali. V rámci projektu KBPI byly nakoupeny ceny, mobilní telefony Lumia 550 a ty si odnesli nejúspěšnější žáci za Kvíz PLUS. Současně probíhá celorepublikové každoměsíční losování o mobilní telefon Lumia za účast v e-kvízu. Za říjen se štěstí usmálo na žačku Michaelu Čápovou z Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné.

Stejně jako v loňském roce Královéhradecký kraj vypsal soutěž škol o finanční dar za nejvyšší úspěšnou účast v žákovském e-kvízu. Počet úspěšných řešitelů za jednotlivé školy byl přepočten k celkovému počtu žáků ve škole, proto nejsou shodné výsledky s pořadím škol v krajích uvedených na webu KPBI. Finančním darem ve výši 10 – 20 000 Kč budou v krátké době oceněny tyto školy:

Gymnázim a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 – 64 % žáků,

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 – 49 %,

Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 – 40,7%

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec – 40,7 %.

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje tímto děkuje zúčastněným školám (celkem 46, z toho 17 SŠ a 28 SŠ) za jejich aktivní přístup k problematice prevence v oblasti kybernetické bezpečnosti. S většinou žáků byly e-learningové lekce procházeny s pedagogy v rámci výuky. Soutěž žáci většinou vyplňovali během školní výuky, ale někteří ji měli i za domácí úkol, někteří se zapojili sami doma či v rámci školních družin.

Projekt KPBI není určen jen žákům, ale i jejich rodičům, pedagogům, sociálním pracovníkům, policistům. Pro všechny jsou na www.kpbi.cz zveřejněny e-learningové lekce. Ani rodiče, ani škola nesmí fenomén kyberprostoru přehlížet. Nyní se připravuje rozšíření projektu o další cílovou skupinu, kterou jsou senioři. Pracuje se na zveřejnění videospotů.

V rámci projektu od 14. - 16. 11. 2016 proběhne v našem kraji 6 seminářů s názvem Finanční gramotnost na internetu, z toho jeden 1 pro pedagogy, ostatní jsou určeny žákům středních škol. Dne 15. 11. 2016 proběhne na Krajském úřadě Královéhradeckého krajská konference s názvem Nástrahy virtuálního světa.

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům žákovské soutěže, nejaktivnějším školám a vyzýváme, abychom byli z důvodu stále se narůstajícího rozvoje moderních technologií ostražití.

Fotografie z akce jsou ke stažení na http://www.uschovna.cz/zasilka/LF4R5T7L4MYRVP9U-P7Z/