Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

24. 1. 2023 Autor: odbor správní a živnostenský úřad

Osvědčení

o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové jako orgán příslušný dle § 4 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“)

osvědčuje,

že dne 19.01.2023 přijal oznámení města Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, o konání veřejné sbírky v období

od 24.01.2023 do 30.04.2023.

Přijaté oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti dle § 5 odst. 1 a 2 zákona o veřejných sbírkách a účel sbírky – humanitární pomoc na podporu dětem Zákosteleckým. Výtěžek sbírky bude použit na jejich studium a aktuální životní a další běžné potřeby v jejich složitém období dospívání – není v rozporu s tímto zákonem.

Pověřená osoba jednat ve věci sbírky: Mgr. Iveta Tomšová, nar.03.05.1985,

Na Spravedlnosti 1301, 517 41, Kostelec nad Orlicí

Místo konání: Česká republika

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný, rychlý a profesionální úřad tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan. e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz www.kr-kralovehradecky.cz

Způsob konání:

shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu č. 6309356379/0800, Česká spořitelna, a. s., pobočka Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38,517 41 Kostelec nad Orlicí

pokladničkami

 

Soubory ke stažení