Město Jaroměř vyhlašuje opakované VŘ č. 3/2023 na pozici: pracovník/ice pro náhradní rodinnou péči

23. 1. 2023 Autor: Město Jaroměř

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
opakované výběrové řízení č. 3/2023

na obsazení pracovního místa referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností – pracovník/ice pro náhradní rodinnou péči

  • Místo výkonu práce: Jaroměř
  • Předpokládaný nástup do zaměstnání: Nástup možný od 01.03.2023
  • Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba určitá s tříměsíční zkušební dobou (zástup za rodičovskou dovolenou, případně DPN, ŘD nejdéle do 14.10.2023 – možnost prodloužení dle aktuální situace).
  • Platové zařazení: Platová třída č. 11 (rozpětí od 25 280 do 37 170 Kč) určující pro platový stupeň je délka započitatelné praxe dle ustanovení § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu podle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 8.2.2023 do 12.00 hod. (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte “Opakované VŘ č. 3/2023 – Referent/ka OSVZ – NRP – neotvírat“.

Více informací najdete v příloze.

Soubory ke stažení