Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa: vedoucí oddělení projektů a síťové infrastruktury

24. 11. 2022 Autor: Odbor kanceláře ředitele

Královéhradecký kraj

Krajský úřad

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel krajského úřadu

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení č. 60/2022 (VR_60_22) na obsazení pracovního místa

druh práce:

 

vedoucí oddělení projektů a síťové infrastruktury (odbor informatiky)

 

platové zařazení:

 

13. platová třída1

 

pracovní poměr:

 

na dobu neurčitou

 

termín nástupu:

 

01.01.2023, popř. dle dohody

 

místo výkonu práce:

 

Hradec Králové

 

Předpoklady:

dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů2

pro vedoucího úředníka se dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vyžaduje splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů3

Požadované vzdělání:

vysokoškolské v magisterském studijním programu (skupina oborů vzdělání: výpočetní technika, informační technologie, elektrotechnika, telekomunikační technika)

Bližší informace kvýběrovémuřízení Vám podá

Ing. Bohumil Pecold, vedoucí odboru informatiky, tel.: 495 817 140, mobil: +420 736 521 817, e-mail: bpecold@kr-kralovehradecky.cz nebo Bc. Pavla Janků, vedoucí personálního oddělení, tel.: 495 817 308, mobil: +420 725 575 330, e-mail: pjanku@kr-kralovehradecky.cz

Uzávěrka přihlášek je 12.12.2022 ve 14:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje).

Přihlášku s požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT nebo prostřednictvím datové schránky ID - gcgbp3q (za předpokladu dodržení požadovaných náležitostí).

Královéhradecký kraj – Krajský úřad

Odbor kancelář ředitele KÚ – oddělení personální

VR_60_22 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

více informací v příloze

Soubory ke stažení