oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Dymokursko - Bahenské louky

25. 1. 2023 Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Dymokursko - Bahenské louky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodnípamátkuDymokursko - Bahenské louky.

Do listinné verze návrhu plánu péče lze nahlédnout na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na telefonním čísle 725 560 755 – Ing. Aleš Novák.

Návrh plánu péče o zvláště chráněné území je také umístěn na webu Královéhradeckého kraje na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=192.

Elektronická informace o projednávání plánu péče je umístěna také na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz.

Písemné připomínky k projednávání návrhu plánu péče se doporučuje předat na krajský úřad v termínu do 17.02.2023.

 

Soubory ke stažení