Veřejná vyhláška - žádost o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Cidlina pro ř.km 75,856 až 84,522

24. 11. 2022 Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/048764, doručenou 24. 10. 2022), jakožto správce významného vodního toku Cidlina o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlina pro ř. km 75,856 až 84,522, v k. ú. Dílce, Kbelnice u Jičína, Jičín, Kněžnice, Železnice.

Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 671316, Y: 1011592, X:671540, Y: 1005712 (S-JTSK).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, na základě výše uvedeného, zpracoval následující návrh opatření obecné povahy, ke kterému je možno v předepsaném termínu podat připomínky.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení