Veřejná vyhláška - žádost o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Dědina pro ř. km 27,98 až 47,659

24. 11. 2022 Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik, jakožto správce významného vodního toku Dědina o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dědina pro ř. km 27.98 až 47,659, v k. ú. Bačetín, Sudín, Bílý Újezd u Dobrušky, Masty, Svinná u Brocné, Bystré v Orlických horách, Dobré, Hlinné u Dobrého, Kamenice u Dobrého, Dobruška, Mělčany u Dobrušky, Spáleniště, Kounov u Dobrušky, Lhota u Dobrušky, Podbřeží.

Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 616964, Y: 1037222, X:609271, Y: 1035123 (S-JTSK).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, na základě výše uvedeného, zpracoval následující návrh opatření obecné povahy, ke kterému je možno v předepsaném termínu podat připomínky.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení