Výzva č. 18OPK01 vyhlášena!

8. 8. 2018 Autor: Pavel Kavalír

Rada kraje na svém 16. zasedání dne 11. 6. 2018 schválila dotační program 18OPK01 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace II". Výzva byla zveřejněna v pondělí 25. 6. 2018 na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí o finanční prostředky na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, za automatický kotel kombinovaný uhlí/biomasa, kotel spalující výhradně biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo bude zahájen dne 19. 9. 2018 v 10:00 hodin na dotačním portále DOTIS. Pozor - v tento den bude probíhat pouze elektronický zápis do pořadníku žadatelů!

Žadatelé, kterým se podaří umístit v pořadníku v rámci kapacity 950 míst, budou moci od pátku 21. 9. 2018 od 8:00 podat elektronicky řádnou žádost. Systém bude pro tyto žadatele otevřen až do úterý 2. 10. 2018 do 12:00. Doporučujeme nevyplňovat žádost ihned na začátku této lhůty ani na jejím konci, v této fázi projektové žádosti již není čas odeslání elektronické žádosti rozhodující, o pořadí rozhoduje čas zápisu do Pořadníku žadatelů z 19. 9. 2018 (viz předchozí odstavec).

Při nejasnostech nás neváhejte kontaktovat.

Věnujte také, prosím, pozornost tomuto sdělení, které se týká nepřijatelnosti některých kotlů ATMOS v rámci Kotlíkových dotací!

Upozorňujeme též na problematiku kotlů Attack FD 25 Automat (SVT 6503).