Kotel Attack FD 25 Automat (SVT 6503) není již podporován!

26. 4. 2018 Autor: Pavel Kavalír

Upozorňujeme úspěšné uchazeče o dotaci v rámci výzvy 17OPK02 stejně jako potenciální žadatele pro následující výzvu 18OPK01, že výše uvedený kotel není již uveden v Seznamu výrobků a technologií Státního fondu životního prostředí (část Kotlíkové dotace – 2. kolo /67. výzva OPŽP od 2017/) a není tedy možné v rámci výše uvedených výzev na jeho pořízení čerpat dotaci.

V uvedeném případě jde o kotel s litinovou konstrukcí spalovacího prostoru s vodou chlazeným roštem a se samočinnou dodávkou paliva na hnědé a černé uhlí a dřevěné peletky, ale zároveň je využitelný i pro ruční dodávku paliva se spalováním prohořívacím způsobem. Tento kotel byl registrován do Seznamu výrobků a technologií SFŽP dne 13. října 2015 pro účely tzv. 1. vlny Kotlíkových dotací (výzvy 16OPK01 a 16OPK02) a pro tyto výzvy je registrace kotle v SVT stále platná, avšak v souvislosti s tzv. 2. vlnou Kotlíkových dotací, kde došlo ke změně podmínek a nově již nejsou podporovány kombinované kotle s ruční dodávkou paliva, jsou i automatické kombinované kotle, jejichž konstrukční řešení umožňuje ruční dodávku paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem, považovány za kotle s ruční dodávkou paliva. Kotel Attack FD 25 Automat tedy není možné v rámci nových výzev 17OPK02 a 18OPK01 podpořit. Z tohoto důvodu výrobce již nepožádal o rozšíření registrace pro 2. vlnu Kotlíkových dotací a kotel tak není již v SVT v části "Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017)" dále uveden!!!

Všichni žadatelé byli na tuto skutečnost upozorněni přímo v textu výzvy, v části "Typy podporovaných aktivit - technické parametry," kde se uvádí: "U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva."

Stejně tak viz upozornění v části "Předmět podpory": Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který k tomuto účelu vede Státním fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na svt.sfzp.cz (Kotlíkové dotace – 2. kolo /67. výzva OPŽP od 2017/)