Výzva k účasti na testování elektronického systému podávání žádostí pro výzvu 18OPK01!!!

4. 9. 2018 Autor: Pavel Kavalír

Královéhradecký kraj jako poskytovatel dotace v rámci programu 18OPK01 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace vyzývá potenciální žadatele i ostatní zájemce s funkční registrací v aplikaci DOTIS k testování elektronického systému pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci.

Od pondělí 3. 9. 2018 od 8:00 do pátku 7. 9. 2018 do 14:00 bude probíhat testování systému podávání žádosti do elektronického Pořadníku žadatelů. Zájemci, kteří chtějí v září podávat své žádosti do výzvy 18OPK01 mohou využít této možnosti vyzkoušet si, jak bude zápis probíhat ve středu 19. 9. 2018 v 10:00 hodin.

V pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 bude na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/testregistrace/ spuštěn test Zápisu do pořadníku žadatelů. Zájemci si tak až do pátku 7. 9. 2018 do 14:00 budou moci otestovat funkčnost svého účtu v aplikaci DOTIS. Do pořadníku je možné se zapsat pouze 1x pro ověření správnosti údajů. Žadateli se tak po vložení přihlašovacího jména a hesla a stisknutí tlačítka „Zápis do pořadníku“ zobrazí zpráva: “Zápis do pořadníku proběhl úspěšně!“ (pozor, pro zápis je třeba mít aktivovaný a řádně vyplněný účet v systému DOTIS). Při opakovaných pokusech o zápis se správnými údaji bude zobrazena zpráva: “Opakovaná žádost! Váš účet již byl zapsán v pořadníku.“ Upozorňujeme, že pokud si uživatel v den testování teprve účet zřídí, nebo v něm změní údaje (např. heslo, jméno, e-mail apod.), nebude už v ten samý den možné test provést! Účet bude možné do pořadníku zapsat až následující den po 08:00 hodině.

Případné připomínky k funkčnosti systému zašlete, prosím, na adresu technické podpory .

Upozorňujeme, že jde pouze o test a jeho výsledek nemá žádný vliv na samotný proces příjmu ostrých žádostí. Zápis do ostrého pořadníku bude spuštěn až dne 19. 9. 2018 v 10:00:00 na adrese: https://dotace.kr-kralovehradecky.cz. Vyzýváme potenciální žadatele, kteří dosud neprovedli registraci či kontrolu svého účtu v aplikaci DOTIS, aby tak učinili v dostatečném předstihu před podáváním ostré žádosti!

Připomínáme, že v rámci ostré verze bude žadatelům, kteří se dne 19. 9. 2018 po 10:00 úspěšně zapíší v rámci kapacity 950 žadatelů do Pořadníku žadatelů, umožněno ve dnech 21. 9. až 2. 10. 2018 vyplnit kompletní elektronickou žádost.

Do elektronické žádosti bude automaticky doplněno jméno, příjmení a email vlastníka účtu, proto je třeba ověřit, že žadatel má skutečně registrován účet na své jméno - žadatel musí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, ve které dojde ke změně zdroje vytápění!