Poslední výzvy na realizaci mikroprojektů v končícím programu Interreg V-A ČR - Polsko

10. 10. 2022 Autor: Roman Klíma

Euroregion Glacensis vyhlásil dne 3. 10. 2022 dvě poslední výzvy na realizaci mikroprojektů v prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko - Fond mikroprojektů. Jedná se o výzvu na klasické mikroprojekty a výzvu na zjednodušené mikroprojekty. Projektové žádosti je možno předkládat do 15. 11. 2022, schvalování na Euroregionálním řídícím výboru proběhne v lednu 2023. Podrobné informace k výzvám jsou uvedeny zde.