Regionální konference Dolnoslezského vojvodství k programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

10. 10. 2022 Autor: Roman Klíma

Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství ve spolupráci se Společným sekretariátem programu pořádá dne 21. 10. 2022 od 10 do 14:30 hod. ve Valbřichu (Centrum vědy a umění Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29) Regionální konferenci k programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027.

Konference je určena zájemcům o realizaci partnerských projektů v pohraničí. Představeny budou hlavní předpoklady programu, prezentován bude Fond mikroprojektů, uskuteční se panelová diskuse, během které budou sděleny zkušenosti vyplývající z realizace partnerských projektů. Konference bude rovněž skvělou příležitostí k navázání nových partnerských kontaktů a hledání inspirací pro přípravu společných přeshraničních projektů. Tlumočení pro české účastníky bude zajištěno, účast na konferenci je bezplatná.

Pozvánka a program - zde. Vyplněný přihláškový formulář je nutno odeslat do 14. 10. 2022. Vzhledem k omezenému počtu míst o účasti na konferenci rozhoduje pořadí přihlášek.

Poznámka: Regionální konference Královéhradeckého kraje k programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 se na KÚ Královéhradeckého kraje uskuteční dne 23. 11. 2022, podrobné informace budou včas zveřejněny.