Seminář meziregionálního programu Interreg Europe

30. 9. 2022 Autor: Roman Klíma

Program meziregionální spolupráce Interreg Europe, ve spolupráci s MMR ČR, bude dne 19. 10. 2022 pořádat seminář s názvem "Přínos meziregionální spolupráce pro rozvoj krajů, měst a obcí v České republice". Seminář bude probíhat prezenční formou a částečně bude veden i v anglickém jazyce (tlumočení nebude zajištěno). V případě zájmu o seminář zašlete žádost o registraci na e-mail pavel.lukes@mmr.cz do 11. 10. 2022. V e-mailu můžete zároveň požádat o osobní konzultaci nebo se případně zeptat na vše ohledně konání semináře.