Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2021 na podporu sociálních služeb

21. 6. 2021 Autor: Michal Žehan

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2021 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

 

Žádosti je možné podávat od 1. července 2021 do 31. července 2021 (po 31.7.2021 bude aplikace pro podání žádostí uzavřena).

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace pro Řízení sítě sociálních služeb (KISSOS) a podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Poskytovatelé zařazení do sítě KHK

- Vyplněná data k 30.6.2021 v modulu Evidence a realizace (Skutečnost k 30.6.2021, Roční výhled k 30.6.2021, Podíly zadavatelů) aplikace Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 31.7.2021)

- Vyplněná a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS

Poskytovatelé nezařazení do sítě KHK

Náležitosti žádosti

- Vyplněná data v modulu Vyrovnávací platba – sloupec Poskytovatel (údaje vztahující se pouze k území Královéhradeckého kraje)

- Vyplněná data k 30.6.2021 v modulu Evidence a realizace (za celou registrovanou službu Skutečnost k 30.6.2021, Roční výhled k 30.6.2021, Podíly zadavatelů) aplikace Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 31.7.2021)

- Vyplněná a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS

Bližší upřesnění viz Výzva k podání žádosti (příloha ke stažení)

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob.

Nově jsou VYBRANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY POVINNY k žádosti o dotaci DOLOŽIT ÚPLNÝ VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Více informací získáte v přiloženém MANUÁLU DOKLÁDÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE a dále na webu

Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)

Je-li právnická osoba povinna dokládat výpis z evidence skutečných majitelů zaškrtne tuto informaci v žádosti a úplný výpis platných údajů doloží vložením elektronického výpisu do KISSOS, modul Dokumenty – soubory, Typ dokumentu „2021_ Výpis z evidence skutečných majitelů 2021“. Za jednoho poskytovatele stačí vložit jeden dokument. Výpis nesmí být ke dni podání žádosti o dotaci starší než 90 dní.

Soubory ke stažení