Vyhlášení dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK

26. 1. 2021 Autor: Martina Smudková

Dne 25. 1. 2021 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021 (viz příloha).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v termínu od 1. března do 12. března 2021 (Rozhodující je datum razítka podací pošty, razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo datum doručení prostřednictvím datové schránky.).

Vyplněnou žádost (bez čestného prohlášení) je třeba zaslat ve formátu excel a word současně elektronicky

Ing. Kateřině Kolářové na e-mail: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz.

 

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Datová schránka: gcgbp3q

 

Upozornění:

Po vyplnění žádosti vyzkoušejte také tisk smlouvy. V případě technických problémů s formulářem žádosti či při tisku smlouvy kontaktujte Ing. Ivana Gumana  (iguman@kr-kralovehradecky.cz, + 420 702 209 173).

Soubory ke stažení