INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

6. 12. 2017

Královéhradecký kraj dlouhodobě patří podle obecného povědomí i dle specializovaných průzkumů k nejpřitažlivějším regionům pro život v rámci celé České republiky. Abychom si tuto image i nadále udrželi, musíme dále intenzivně rozvíjet podnikatelské aktivity, podporovat rozvoj služeb a umožnit pro nové i stávající obyvatele kvalitní nabídku bydlení v regionu.

Královéhradecký kraj nabízí mnoho příležitostí pro budoucí investory, díky kterým mohou vznikat nové póly rozvoje obcí a regionů. Kraj je připraven poskytnout maximální podporu při rozvoji investičních aktivit na svém území.

Cílem aplikace Investiční příležitosti Královéhradeckého kraje je zprostředkování základních informací o nejzajímavějších rozvojových lokalitách na území regionu.

Lokality byly zmapovány ve spolupráci s obcemi Královéhradeckého kraje a s agenturou Czechinvest. Databáze brownfields a rozvojových ploch je umístěna do interaktivní mapy, jednotlivé položky je možné dále vyhledávat dle správního obvodu ORP, typu lokality, míry využití, způsobu využití a rozlohy. Podkladovou mapu je možné změnit na letecký snímek. Ovládání mapy je intuitivní, obdobné jako na jiných veřejných mapových službách.

Lokality jsou rozlišeny dle typu a navrženého způsobu využití tvarem a barvou bodu na mapě. Čtverce představují volné rozvojové plochy, kruhový tvar mají symboly brownfields. Oranžová barva značí plochu určenou pro bydlení, fialová barva plochu pro občanskou vybavenost, modrá barva plochu pro výrobu.

Databázi je možné na základě podnětů obratem aktualizovat.

Disponujete ve své obci lokalitou, kterou byste mohli zahrnout do krajské databáze a touto cestou propagovat? Vyplňte za tímto účelem online formulář: http://goo.gl/forms/Vf36gm8qf3  O zařazení do databáze budete informováni.
Děkujeme za spolupráci

Vstup do aplikace: investice.kr-kralovehradecky.cz

K bližším informacím o investičních příležitostech vás nasměruje kontaktní osoba:

Mgr. Petr Kamenický
Telefon: + 420 495 817 256
E-mail: pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz

Úřední hodiny:

  • Pondělí 8.00 - 17.00
  • Úterý 8.00 - 14.00
  • Středa 8.00 - 17.00
  • Čtvrtek 8.00 - 14.00
  • Pátek 8.00 - 14.00