Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

15. 3. 2023 Autor: Klára Stannerová

Královéhradecký kraj spolu s partnery pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti vyhlásil soutěž s názvem Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Do konce května se může přihlásit jakákoli firma z Královéhradeckého kraje, která je přátelská k zaměstnávání osob starších 55 let. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

Vyhlašovatel:          

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje    

 

Partneři:

 • Královéhradecký kraj - záštita hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Svaz personalistů České republiky, z. s. 
 • Úřad práce České republiky, krajská pobočka Hradec Králové 
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 
 • Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku 
 • ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 • STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o. 
 • Mediální partneři - Český rozhlas, Deník, MAFRA, V1, Rádio Černá hora, Rádio Impuls

Soutěžní kategorie:                            

 • malá společnost 0–49 zaměstnanců
 • střední společnosti 50–249 zaměstnanců
 • velké společnosti nad 250 a více zaměstnanců 
 

Účastníci:

 • podnikatelské subjekty
 • veřejná a státní správa
 • neziskové organizace
 

Pro přihlášení do soutěže je potřeba vyplnit dotazník - náhled dotazníku z roku 2022 je ZDE.

Jak vyplnit dotazník se dozvíte na on-line semináři dne 26. dubna 2023 od 13:00 - 14:00 hod.

Soutěžní dotazník bude zpřístupněn 1. dubna 2023.

Zájemci se mohou přihlásit vyplněním soutěžního dotazníku do 31. května 2023.

 

Povinné podmínky pro účastníky:

 • historie - existence společnosti 1 rok a déle
 • sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje
 • do soutěže se nemohou přihlásit vítězové (1. místo) všech kategorií minulého ročníku soutěže
 

Ocenění pro vítěze:

 • originální ocenění z dílny studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
 • pamětní list s uvedením kategorie a pamětní medaile
 • mediální prostor v partnerských médiích pro každého vítěze
  • Deník
  • MAFRA
  • Východočeská televize V1 + mazagín Salonky 
  • Rádio Český rozhlas
  • Rádio Černá hora
  • Rádio Impuls
 • poukaz na vzdělávací kurz 
 • vstupenky pro zaměstnance výherců do Safari Parku Dvůr Králové
 • dárková taška včetně poukazů na Stezku korunami stromů, Krkonoše
 

Hodnocení účastníků soutěže:

Výhercem ocenění v každé kategorii se stane společnost s nejvyšším počtem bodů v kritériích hodnocení. Hodnoceny budou dvě oblasti:

 • Strategie v oblasti lidských zdrojů (váha 30 %) – do této kategorie spadá oblast Vzdělávání managementu firmy týkající se práce se zaměstnanci 55+ a Personální strategie ve vztahu k Age managementu.
 • Výhody pro zaměstnance 55+ (váha 70 %) – do této oblasti spadají oblasti Přechod na jinou pracovní pozici odpovídající věku zaměstnance; Vzdělávání pro osoby 55+ nad rámec vzdělávacího systému společnosti; Flexibilní formy zaměstnávání pro osoby 55+;  Aktivní podpora  mezigenerační spolupráce; Uvolnění pracovníků s ohledem na zajištění péče o osobu blízkou.
V rámci soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v dané soutěžní kategorii.

 

Kompletní přehled přihlášených a výherců bude zveřejněn na webu Zaměstnaný region, kde se můžete prozatím podívat na výsledky prvního ročníku soutěže.

Výhercům bude toto ocenění předáno při slavnostním vyhlášení vítězů 3. října 2023. Místo slavnostního vyhlášení bude upřesněno v průběhu soutěže. 

 

Kontaktní osoby:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Mgr. Jana Hanušová
telefon.:+420 775 553 929
e-mail: hanusova@cirihk.cz  

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Bc. Klára Stannerová
telefon: +420 722 954 667
e-mail: klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz 

 

Ocenění 55 - Loga

                                          a MAFRA

Soubory ke stažení