10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

17. 3. 2021

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty lze podat v úředních hodinách prostřednictvím podatelny KÚ Královéhradeckého kraje nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu.

Úřední hodiny krajského úřadu.

 

Elektronická podatelna:    posta@kr-kralovehradecky.cz (e-mail)

Jak můžete kontaktovat Královéhradecký kraj je uvedeno v povinně zveřejňovaných informacích v bodě 4. Kontaktní spojení.
Popisy služeb veřejné správy, dle jednotlivých oblastí, jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/.
Dále zveřejňujeme odkaz na krajským úřadem zpracované návody pro řešení různých životních situací