Granty a dotace archiv

4.7.2006

2007::Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2007

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb vyhlásilo pro rok 2007 výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

17.5.2006

2006 :: Výsledky dotačního řízení - sociální program 2. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo výsledky dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytujících sociální služby na území Královéhradeckého kraje - 2. kolo pro rok 2006

21.4.2005

2005 :: Výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2005 - všechny cílové skupiny

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém mimořádném zasedání konaném dne 28. 4. 2005 výsledky výběrového dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 pro nestátní neziskové organizce, fyzické osoby, obce a jejich příspěvkové organizace poskytující sociální služby na území Královéhradeckého kraje