Ostatní informace v oblasti prevence sociálně patologických jevů

25.4.2016

Jeden za všechny, všichni za jednoho - kampaň za zvyšování zdraví

Dobrý den, dovolujeme si Vás informovat, že SZÚ ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravil k Evropskému imunizačnímu týdnu, který začíná 25.4. 2016, informační kampaň Jeden za všechny, všichni za jednoho. Cílem kampaně je zvyšování zdraví všech lidí.

22.4.2016

Sion Nová generace - preventivní programy "Jdi proti proudu" (speciální nabídka)

Dobrý den, děkujeme za využití našich preventivních programů "JDI PROTI PROUDU", které jak pevně věříme, byly pro Vaše žáky přínosem. Do konce roku nám zbývá ještě pár volných termínů, které můžete využít (viz přiložená příloha). Ceny za jednotlivé programy přímé prevence jsou za jednotnou částku 300 Kč/1 hodinu a 600 Kč/2 hodiny. V případě zájmu nás, prosím, obratem kontaktujte zasláním vyplněné objednávky (viz. příloha) na emailovou adresu prevence@sion.cz. Volné termíny (vždy ÚTERÝ) můžete nalézt na odkaze https://www.google.com/calendar/embed?src=u8c1ul2t2n6323qfqt56bo1cp4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

21.10.2015

Soutěž pro žáky k projektu Kraje pro bezpečný internet "KPBI" je prodloužena do 15.11.2015

Projekt KPBI probíhá již třetím rokem, ale Královéhradecký kraj je v něm zapojen letos podruhé. Cílem tohoto projektu je vzdělanost populace v oblasti bezpečnějšího pohybu v online prostředích. Cílovou skupinou nejsou jen žáci, ale i rodiče, policisté, sociální a pedagogičtí pracovníci. Projekt je stále ve fázi tvorby, některé odkazy jsou již plně funkční, např. pro žáky a studenty, pro pedagogy bude zpřístupněn v prosinci tohoto roku.

21.10.2015

Projekt Web Rangers - sdílení znalostí žáků o bezpečném používání internetu mezi sebou

Letos je spuštěn třetí ročník projektu, který funguje ve spolupráci s E-bezpečím a pod záštitou MŠMT. Proběhne formou kombinované výuky a letos se ho mohou zúčastnit děti ve věku 13-16 let. Novinkou je, že se rozšiřuje i na Slovensko. Projekt se zrodil v Googlu v Izraeli v r. 2011, kde mezi mládeží zaznamenal obrovský úspěch. V ČR se během dvou let podařilo proškolit 240 Web Rangerů.

28.1.2015

Vyhodnocení dotazníkového šetření za rok 2014

Koncem loňského roku oslovila krajská školská koordinátorka prevence prostřednictvím okresních metodiků prevence při PPP KHK školy se žádostí o vyplnění dotazníkového šetření v oblasti primární prevence za rok 2014.

5.1.2015

Vyhodnocení projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) za rok 2014

V r. 2014 se náš kraj poprvé zapojil do projektu KPBI spolu s dalšími 7 kraji v republice. Účast našich registrovaných uživatelů stránek www.kpbi.cz, které přináší cenné informace o bezpečnějším pohybu na internetových sítích je druhým nejvyšším v republice. Registrováno bylo v našem kraji 3 409 žáků, z nichž úspěšnými řešiteli soutěže pro žáky se stalo 650 z nich. Vylosovaní výherci byli odměněni členkou Rady Královéhradeckého kraje a zástupci společnosti Microsoft, s. r. o. a Safer internet.cz dne 16.12.2014.

10.11.2014

TÝDEN PROTI AIDS - aktivita Sion - Nová generace, o. s.

U příležitosti Světového dne boje proti AIDS si Vás o. s. Sion - Nová generace dovoluje oslovit s nabídkou přednášek na téma ”Sex, AIDS a partnerské vztahy", které proběhnou v rámci již 19. ročníku preventivního projektu ”TÝDEN PROTI AIDS”, který bude probíhat ve dnech 24. – 28. listopadu 2014.

7.7.2014

Seznam certifikovaných poskytovatelů primární prevence se rozšířil i do našeho kraje

Semiramis o.s., Prostor plus o.p.s. získaly v červnu 2014 certifikát poskytovatele programů primární prevence rizikového chování na školách (na všeobecnou i selektivní prevenci).  Tímto jsou MŠMT doporučeny a školy a školská zařízení si u nich mohou objednat služby i v rámci nově vypsaného dotačního titulu MŠMT pro oblast prevence na rok 2015.

Dne 6. 8. 2014 se podařilo získat certifikát pro programy všeobecné školské primární prevence PROSTORU PRO, o.p.s.

Výbor pro udělování certifikací při MŠMT dále doporučil udělit certifikaci pro Sion - Nová generace (pro všeobecnou primární prevenci).

Středisko Milíčův dům Jaroměř - Diakonie ČCE zatím o certifikaci žádat nebude.